Οδηγός υλοποίησης νέου Δημοσιεύθηκε από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ

Το Έργο αφορά στην υποστήριξη λειτουργίας των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών καθώς και στην επέκταση λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού, για την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας, σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας.

Στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, με την ενιαία παροχή γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων, προσφέρεται η ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Πιλοτική Εφαρμογή Από το σχολικό έτος 2022-2023, τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές μονάδες που ορίζονται και για κάθε επόμενο σχολικό έτος, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη της επέκτασης λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού. Διάρκεια υλοποίησης του Έργου:

Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Οι δαπάνες του Έργου αφορούν: – Την τακτική μηνιαία μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ: καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα. Οι απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ καταγράφονται σε απουσιολόγια που τηρούνται στις σχολικές μονάδες. – Την Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια: καταβάλλεται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ