: Οδηγίες προς τους διευθυντές για την ανάληψη υπηρεσίας στους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν δημοσίευσε το My School.

Οι οδηγίες

Σε συνέχεια του με αρ. 105271/ΓΔ5/30.8.2021 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου που αφορά στην ψηφιακή ανάληψη υπηρεσίας των προσληφθέντων αναπληρωτών, έχει αναπτυχθεί σχετική λειτουργικότητα στο σύστημα , διαθέσιμη μέσω της επιλογής του βασικού μενού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ –> ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ.

Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των μονάδων στις οποίες θα παρουσιαστούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (εξαιρουμένων των περιπτώσεων αναπληρωτών με απευθείας πρόσληψη σε σχολική μονάδα και όχι μέσω περιοχής πρόσληψης), καλούνται να καταχωρίσουν αυθημερόν την ανάληψη υπηρεσίας μέσω της εν λόγω λειτουργικότητας, καθώς η καταχώριση αυτή συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα αποδοχής ψηφιακής σύμβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη και σε χρήστες με ρόλο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την περίπτωση ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.