Μετά τον διορισμό και των τελευταίων μουσικών (ΤΕ16) στα την 21η Δεκεμβρίου 2021, τα κενά παραμένουν αρκετά βάσει των προσλήψεων αναπληρωτών, αναφέρει ο σύλλογος αποφοίτων Ωδείων ΤΕ16.

H ανακοίνωση

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας  την 28η/02/2022 με θέμα τους των εκπαιδευτικών μουσικής ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία, θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη συμπερίληψης του κλάδου μας στην επικείμενη κατανομή θέσεων για μόνιμο διορισμό σε Μουσικά Σχολεία.

Μετά τον διορισμό και των  τελευταίων μουσικών (ΤΕ16) στα Μουσικά Σχολεία την 21η Δεκεμβρίου 2021, τα κενά παραμένουν αρκετά βάσει των προσλήψεων αναπληρωτών που είτε ακολούθησαν, είτε προηγήθηκαν αυτών των διορισμών.

Πριν τους διορισμούς εκπαιδευτικών μουσικής  στα Μουσικά Σχολεία τα κενά ανέρχονταν, κατά προσέγγιση, σε 1200. Με την κάλυψη των 537 κενών με μόνιμους διορισμούς και την πρόσληψη 384 αναπληρωτών διαφόρων ειδικεύσεων, ορθώς αντιλαμβανόμαστε εκατέρωθεν ότι η ανάγκη για μόνιμους διορισμούς  συνεχίζει να υφίσταται.

Καθώς γνωρίζετε την αδικία που υφίσταται ο κλάδος ΤΕ16 Μουσικής όπως επίσης και ότι το άνοιγμα των πινάκων θα αποβεί μοιραίο για τους συναδέλφους μας οι οποίοι έμειναν εκτός διορισμού βάσει της προκήρυξης  1ΓΤ/2020, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην ειδίκευση Τρομπέτα, δεν δόθηκε καμία θέση μόνιμου διορισμού στον κλάδο ΤΕ16, τη στιγμή που έχει εξαντληθεί ο αντίστοιχος πίνακας του κλάδου ΠΕ79 με τον διορισμό δέκα(10) εκπαιδευτικών και έχουν προσληφθεί επτά (7) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΤΕ16. Στην ειδίκευση Βιολί κλασικό  έχουν διοριστεί σαράντα  τέσσερις (44) εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι τρείς (3) ανήκουν στον κλάδο ΤΕ16 και έχουν προσληφθεί είκοσι τέσσερις (24) αναπληρωτές ΤΕ16. Στην ειδίκευση Φλάουτο  πραγματοποιήθηκαν είκοσι (20) μόνιμοι διορισμοί , εκ των οποίων η μία (1) θέση δόθηκε σε συνάδελφο ΤΕ16 της αντίστοιχης ειδικότητας και προσελήφθησαν δεκαπέντε (15) αναπληρωτές ΤΕ16. Στην ειδίκευση Βιολοντσέλο έγιναν δέκα (10) μόνιμοι διορισμοί και προσελήφθησαν έντεκα (11) αναπληρωτές εκ των οποίων οι έξι (6) ανήκουν στον κλάδο ΤΕ16. Στην ειδίκευση Κιθάρα κλασική , οι τριάντα πέντε (35) προσλήψεις  αναπληρωτών υπερβαίνουν  τον μισό αριθμό του συνόλου  των μόνιμων διορισμών που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη ειδίκευση, ενώ στην ειδίκευση Πιάνο οι πενήντα τέσσερις (54) προσλήψεις αναπληρωτών πλησιάζουν στον μισό αριθμό του συνόλου των μόνιμων διορισμών στη συγκεκριμένη ειδίκευση.

Με την παραπάνω επισήμανση σε ορισμένες ενδεικτικές ειδικότητες,  γίνεται για άλλη μια φορά σαφές ότι οι ελλείψεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικεύσεων στα Μουσικά Σχολεία είναι δεδομένες , ότι είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να στελεχωθούν τα σχολεία αυτά από μόνιμο προσωπικό και ότι ναι μεν «υπάρχει χώρος για όλους», αλλά…

Οι καθηγητές μουσικής ΤΕ16 υπήρξαν οι στυλοβάτες των Μουσικών Σχολείων εξ’ ιδρύσεως αυτών και αν μη τι άλλο, για κοινωνικούς και ηθικούς  λόγους επιβάλλεται η επαγγελματική τους αποκατάσταση.