: Διευκρινήσεις για τα σχόλια που αφορούν στην προϋπηρεσία και τη συμπλήρωση στην αίτηση του έκανε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων.

Η ανάρτηση

Συνάδελφοι, για να γίνει μια διευκρίνιση για τα σχόλια που αφορούν στην προϋπηρεσία και τη συμπλήρωση στην αίτηση του .

Σε οποιοδήποτε πεδίο έχετε προϋπηρεσία, θα σημειώσετε τους αντίστοιχους μήνες.

Παράδειγμα: έστω συνάδελφος με προϋπηρεσία 18 μηνών με κανονική σύμβαση, 6 μηνών σε δυσπρόσιτο και 3 μήνες σε τρίμηνο.

Θα βάλει στα αντίστοιχα πεδία, 18 στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία, 6 στα δυσπρόσιτα, 3 στα τρίμηνα.

Το ΑΣΕΠ θα κάνει τους πολλαπλασιασμούς για κάθε κατηγορία, δε χρειάζεται να τα υπολογίσετε εσείς.

Επίσης, κάνουμε στρογγυλοποίηση προς τα πάνω για να είμαστε σίγουροι πως δε θα κάνουμε λάθος.
Παράδειγμα: έστω πως αναπληρώτρια έχει προϋπηρεσία 17 μήνες και 9 ημέρες. Θα γράψει 18.

Αν περάσουμε παραπάνω προϋπηρεσία από αυτή που έχουμε πραγματικά, το ΑΣΕΠ θα τη διορθώσει. Αν περάσουμε λιγότερη, το θα την αφήσει ως έχει.

Παραθέτουμε τη γραπτή απάντηση του ΑΣΕΠ για το θέμα αυτό με συγκεκριμένο παράδειγμα.
ΠΑΣΑΔ