: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 130 υπαλλήλων στον Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μέσω νέας ΣΟΧ του .

Πιο αναλυτικά, οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι τις 23-05-2022 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Μέσω του νέου διαγωνισμού επιλέγονται υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνοι.

Οι θέσεις αφορούν στα εξής υποκαταστήματα:

Αλεξανδρούπολης
Καβάλας
Θεσσαλονίκης
Βέροιας
Κοζάνης
Λάρισας
Λαμίας
Ιωαννίνων
Αγρινίου
Αθήνας
Πάτρας
Τρίπολης
Ηρακλείου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση .

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των προκύπτει ότι θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

ολόκληρη την προκήρυξη