Δείτε παρακάτω τη  σειρά του τελευταίου προσληφθέντα, με βάση τους Προσωρινούς Πίνακες Γενικής και τους Οριστικούς Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τον πίνακα επεξεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί Τσάμης Αχιλλέας, Γιώργος Ανδρέου, Βαγγέλης Παπουτσάκης και Γιάννης Γιωργουλάκης.

Αναλυτικά
Α. Σειρά τελευταίου προσληφθέντα, σύμφωνα με τους της Γενικής αγωγής και τους οριστικούς πίνακες της Ειδικής αγωγής.

Eπιμέλεια : Τσάμη Αχιλλέας, Γιώργος Ανδρέου, Βαγγέλης Παπουτσάκης, Γιάννης Γιωργουλάκης

Γενική αγωγή

ΠΕ05 θέση 314 πλήρες – 675 ΑΜΩ

ΠΕ06 θέση 1766 πλήρες- 5278 ΑΜΩ

ΠΕ07 θέση 285 πλήρες- 601 ΑΜΩ

ΠΕ08 θέση 2006

ΠΕ11 θέση 1543 πλήρες – 1708 ΑΜΩ

ΠΕ60 θέση 5449

ΠΕ70 θέση 10180

ΠΕ79.01 θέση 1204 πλήρες- 1314 ΑΜΩ

ΠΕ86 θέση 2051 πλήρες- 2292 ΑΜΩ

ΠΕ91.01 θέση 914 πλήρες – 1099 ΑΜΩ

ΠΕ91.02 θέση 155

Ειδική αγωγή

ΠΕ06 θέση 241 Κύριος ΠΕ08 θέση 267 Επικουρικός – 1890 πίνακας γενικής αγωγής

ΠΕ11 θέση 245 Κύριος ΠΕ61/60ΕΑΕ θέση 3.076 Κύριος – 3135 (νοηματική Κύριος)

ΠΕ71/70ΕΑΕ θέση 5740 Επικουρικός- 6319 (Νοηματική Επικουρικός)

ΠΕ79.01 θέση 249 Επικουρικός ΤΕ16.00 θέση 124 Κύριος

ΠΕ86 θέση 37 Επικουρικός

ΠΕ91.01 θέση 148 Επικουρικός

ΠΕ91.02 θέση 10 Επικουρικός- 52 πίνακας γενικής αγωγής

 

Β. Σειρά τελευταίου-θέση-μόρια στο νομό Ηρακλείου

Επιμέλεια: Μάνος Καρπετάκης

Α φάση 2023

Σ. τελευταίου ΠΕ05 480 (61,2 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ06 3.222 (37,45 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ07 70 (110,73 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ08 1.692 (45,38 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ11 1.356 (64,33 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ79.01 818 (52,75 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ86 827 (74,18 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ91.01 356 (113 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ91.02 142 (19,75 μόρια)

ΕΙΔΙΚΗ

Σ. τελευταίου ΠΕ08 1.731 (44,33 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ11 172 (85,38 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ79.01/ΤΕ16 249 (44,2 μόρια) επικουρικός

Σ. τελευταίου ΠΕ86 180 (71,5 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ91.01 33 (81,23 μόρια)

Β φάση 2022

Σ. τελευταίου ΠΕ05 983 (41,45 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ06 5.094 (17,53μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ08 2.076 (16,55μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ11 2.010 (46,23 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ79.01 705 (125 μόρια)

Σ. τελευταίου ΠΕ91.01 1.104 (34,55 μόρια)