: Τι πρέπει να ξέρετε για την τροποποίηση στο –  Ενημέρωση των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια

: Τι πρέπει να ξέρετε για την τροποποίηση περιοχών

Αναφορικά με τη δυνατότητα τροποποίησης περιοχών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης () και την πληρωμή αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι αιρετοί Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τα εξής:

Τροποποίηση περιοχών στο

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Εγκυκλίου πρόσληψης και τοποθέτησης :

«Ο υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τη δυνατότητα, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ……..Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/ και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου».

Από εχθές Πέμπτη 01.10.2020 είναι ανοιχτή η επιλογή τροποποίησης περιοχών στον για τους αναπληρωτές που υπέβαλαν δήλωση περιοχών στον τον Αύγουστο του 2020.

Κατόπιν τούτου μπορείτε να αφαιρέσετε περιοχές που δεν επιθυμείτε καθώς και να αλλάξετε τη σειρά των περιοχών που ήδη έχετε υποβάλλει.

Προσοχή: Δεν μπορείτε να προσθέσετε περιοχές τις οποίες δεν είχατε καταγράψει στην αρχική .

Σας συμβουλεύουμε, αν επιθυμείτε οποιαδήποτε τροποποίηση, να την κάνετε μέχρι την Κυριακή 4/10/2020 γιατί αν τρέξουν οι πίνακες τη Δευτέρα για τη Γ΄ φάση, ενδεχομένως το σύστημα να μην σας δώσει αυτή τη δυνατότητα.

Στο site του υπάρχει το παρακάτω μήνυμα με ημερομηνία 01.10.2020:

Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο των αριθμ. 105324/Ε1/12-08-2020, 105899/Ε4/13-08-2020 και 119101/Ε1/10-09-2020 σχετικών προσκλήσεων, δύνανται να τροποποιούν την εν λόγω αίτηση, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου ( παρ. 2 του άρθρ. 3 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (3344 Β) ρυθμιστικής υ.α.).

Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλουν, η παρεχόμενη ανωτέρω δυνατότητα θα αναστέλλεται προσωρινά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων.

Προς το παρόν και έως ότου γίνει μηχανογραφικά εφικτό, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναιρέσουν από την αίτηση τους τις επιλογές Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. και σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης. και Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). παρακαλούνται να αποστείλουν μήνυμα στο e-mail [email protected], αποκλειστικά από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπάρχει στον φάκελο τους στο ΟΠΣΥΔ.

Πληρωμή αναπληρωτών

Σύμφωνα με τα ισχύοντα και από ενημέρωση που είχαμε από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ ο μισθός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ θα καταβληθεί την 10η Οκτωβρίου 2020 από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ).

Διαβάστε ακόμη: