:Καταγραφή λειτουργικών για πρόσληψη ΕΕΠ-ΕΒΠ – Δείτε αναλυτικά όλα όσα αναφέρει η σχετική εγκύκλιος:

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών μελών παρακαλείσθε να προβείτεστην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης () των λειτουργικών κενών/πλεονασμάτωνσε αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ στις περιοχέςαρμοδιότητάς σας για τις Δ/νσεις Εκπ/σης και στα ΚΕΣΥ αρμοδιότητάς σας για τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης(ΠΔΕ).

Διαδικασία

Συγκεκριμένα, καλείστε να καταγράψετε με τη γνωστή πλέον διαδικασία στο (Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠή Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΣΥ→ Τύπος κενού) τα εξής:Κενά για τις ΣΜΕΑΕ(στο τύπος κενού:Ειδικής Αγωγής ήBraille/Νοηματική, Νοηματική, Braille) Κενά για την Εξειδικευμένη Εκπ/κη Υποστήριξη (στο τύπος κενού:Εξειδικευμένη Τομεακό)Κενά για τις ΕΔΕΑΥ (στο τύπος κενού:ΕΔΕΑΥ) Κενά για τα ΚΕΣΥστο Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΣΥ (τύπος κενού:Ειδικής Αγωγής)Εφιστάταιη προσοχή σας στα κάτωθι:

1.Κατά την παρούσα διαδικασία δενκαταχωρίζονται ενδεχόμενες λειτουργικές ανάγκες που έχουν προκύψει ή προκύπτουν από ειδικές άδειες απουσίας ευπαθών ομάδωνλόγω Covid-19.

2.Στην Εξειδικευμένη Εκπ/κηΥποστήριξη θα καταγραφούν τα κενά που προκύπτουν από τους μαθητές για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί απόφαση έγκρισης από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Για την καταγραφή των κενών θα πρέπει να έχει προηγηθεί (εκ μέρους σας) η εξέταση της δυνατότητας ομαδοποίησης των υφιστάμενων εγκρίσεων των μαθητών ανά σχολική μονάδα σύμφωνα πάντα και με τις ανάγκες τους.Τα εν λόγω κενά θα καταγραφούν μόνο στο Εξειδικευμένη Τομεακό.

Στο Εξειδικευμένη ΠΕΠ δεν θα καταγραφεί τίποτα και δεν θα ληφθεί υπόψη καμία καταχώριση πουθα γίνει στο εν λόγω πεδίο.

3. Κατά την παρούσα διαδικασία θα πρέπεινα καταχωριστούνκαι οι μη αναλήψεις αναπληρωτών της β ́ φάσης προσλήψεων. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθείσχετική καταχώριση στα ανάλογα πεδία δενδύναται ναληφθούν υπόψη από την υπηρεσία μας.

Ημερομηνίες

Για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσηςη καταχώριση θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη29/9/2020 έως και την Τετάρτη 30/9/2020. Στη συνέχεια,για τις οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,η καταχώριση θα πραγματοποιηθείτην Πέμπτη 1/10/2020 και έως τις 17.00 ́.Εφιστάται η προσοχή σας στις διατάξεις των παρ. 1 &3 του άρθρου 4 της αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β ́) ρυθμιστικής Υπουργικής Απόφασης.

Διαβάστε ακόμη: