: στον – Δείτε την πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021

 

– ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δ. Μπράτη «Για την δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι εγκριτικές από την Δνση Ειδικής.Πιαθανότατα δεν θα”τρέξει” στην α’φάση,αλλά αρχές Σεπτέμβρη».

Παρ’όλα αυτά, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ν. Φασφαλή «Μετά τις αντιδράσεις η Γ.Γρ. του Υπουργείου δεσμεύτηκε στη ΔΟΕ ότι οι προσλήψεις Παράλληλης Στήριξης & ΖΕΠ θα γίνουν στην Α’ φάση!»

: Κατόπιν δημοσίευσης της αριθμ.104627/ΓΔ5/7-8-2020(Β ́3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»,καλεί, βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 63 του ν.4589/2019(Α ́ 13), τους εγγεγραμμένους στους:

 

(α) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β ́ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019υποψήφιωνεκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κλάδων ΕΑΕΠΕ71 και ΠΕ61καικλάδωνΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02με εξειδίκευση στην ΕΑΕτων Προκηρύξεωντου ΑΣΕΠ3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019και 5ΕΑ/2019(οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Γ ́ 937/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ ́ 1170/2020,στοΓ ́ 908/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ ́ 1171/2020 καιστοΓ ́ 522/2020)και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Ανεξάρτητη Αρχή στο ΥΠΑΙΘ) και

 

β) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσηςτων κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,

ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019και 2ΓΕ/2019του Α.Σ.Ε.Π.(οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.),να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) και στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2020-20211.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονταιαπότην Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8 /2 02 0.

Δείτε την πρόσκληση αναλυτικά ΕΔΩ