: Η Π.Ε.Α.Δ. εκφράζοντας θεσμικά τους αναπληρωτές στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση, κατόπιν πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων κα. Γκίκα Αναστασία, συναντήθηκε σήμερα μαζί της.

ΠΕΑΔ

Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης στις 5/8.

Παραθέτουμε τα βασικά σημεία από τη σημερινή συνάντηση:

  1. Χρονοδιάγραμμα σχολ. έτους 2019-2020. Η Γενική Γραμματέας είπε ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η α’ φάση θα γίνει την Πέμπτη 5/9. Αναφορικά με το πλήθος των προσλήψεων θα κυμανθούμε στα αντίστοιχα περσινά επίπεδα.
  2. Στόχος του υπουργείου είναι οι φάσεις προσλήψεων να είναι λιγότερες από πέρυσι, αλλά πιο μαζικές.
  3. Τόσο για την α’ φάση, όσο και για τις επόμενες ζητήσαμε να υπάρξει αντιπροσωπευτική κάλυψη των κενών από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και τα αστικά κέντρα.
  4. Θέσαμε ξανά το μείζον ζήτημα της υλοποίησης μόνιμων διορισμών στη Γενική Αγωγή -10.500 κατ’ελάχιστον- και ζητήσαμε την άμεση έκδοση της προκήρυξης σε εφαρμογή του ν.4589/2019.
  5. Αναφορικά με την ολοκλήρωση των διορισμών στην Ειδική Αγωγή και την έκδοση των τελικών πινάκων σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ν.4589/2019, το υπουργείο προσπαθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία έως τις αρχές Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση και η Γενική Γραμματέας συμφώνησε ότι οι λεγόμενοι «παλιοί» πίνακες έχουν ολοκληρώσει τη χρήση τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν πολλές στρεβλώσεις, απαράδεκτες συμφύρσεις και αδικίες.
  6. Στην Ειδική Αγωγή αναμένεται η σύσταση των οργανικών θέσεων για την κάλυψή τους από τους διορισμούς.
  7. Αναφορικά με τα ολιγομελή τμήματα θα εγκριθεί μέρος όσων έχουν ζητηθεί.
  8. Για τις τάξεις υποδοχής ζητήθηκε η ένταξη και άλλων ειδικοτήτων.
  9. Για την Ενισχυτική και την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ζητήθηκε να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί νωρίτερα για να στηριχθεί ουσιαστικά ο θεσμός.
  10. Θέσαμε ξανά τα ζητήματα της άνισης μεταχείρισης των αναπληρωτών σε σχέση με τους μόνιμους συναδέλφους, όσον αφορά τις αναρρωτικές άδειες, την απαράδεκτη επανάληψη κατάθεσης των ίδιων δικαιολογητικών κάθε χρόνο κατά την πρόσληψή μας κ.ο.κ.

Η Π.Ε.Α.Δ. θα συνεχίσει με την ίδια υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα τη διεκδίκηση της αποκατάστασης των εργασιακών σχέσεων όλων όσοι χρόνια τώρα αποτελούμε το απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σε όλη τη χώρα.