– Μόνιμοι Tι πρέπει να γίνει. Ενημέρωση του αιρετού ΚΥΣΕΕΠ, Βασίλη Βούγια


Μας αποχαιρετά οσονούπω και ο Ιούλιος και λίγα θέματα έχουν ξεκαθαρισθεί αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα διευθέτησης των , των προσλήψεων αναπληρωτών και γενικώς των διαδικασιών για το ομαλό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Με το παρόν σημείωμα θα αποπειραθούμε να καταγράψουμε – επικαιροποιώντας παρελθούσες αναλύσεις μας – το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και το τι πρέπει να γίνει από δω και πέρα:
Για τους Προσωρινούς Πίνακες των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/201

Αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αποσταλούν τα στοιχεία των υποψηφίων ΕΒΠ (Προκήρυξη 1ΕΑ/209) στο για έλεγχο και λίγο αργότερα του ΕΕΠ (Προκήρυξη 2ΕΑ). Αγνωστον το πότε θα τελεσφορήσει η διαδικασία ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή και το πότε θα αναρτηθούν.

Των εκπαιδευτικών της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019, παρά την έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε περί έκδοσης Πινάκων την περασμένη Παρασκευή 26/07, αυτό δεν έγινε. Αναμένουμε την εβδομάδα που έρχεται.

Υπενθυμίζουμε πως μετά την έκδοση των Προσωρινών Πινάκων θα ακολουθήσει δεκαήμερος (10) προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.
Για πρόσληψη αναπληρωτών για το 2019-20

Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει πολύ σύντομα να καταλήξει και να ανακοινώσει με ποιο σύστημα θα πάει σε προσλήψεις αναπληρωτών για το 2019-20, από τη στιγμή που έχει ξεκαθαρισθεί πως δεν αναμένονται Οριστικοί νέοι Πίνακες από το ΑΣΕΠ εγκαίρως.

Ο νόμος 4589/2019 των διορισμών παρέχει 2 δυνατότητες για πρόσληψη αναπληρωτών:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.β, άρθρου 66, του νόμου 4589/2019 με τους λεγόμενους Παλιούς Πίνακες

Σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 63, του νόμου 4589/2019 με Προσωρινούς Πίνακες ΑΣΕΠ.

Φυσικά η κάθε ενδεχόμενη επιλογή έχει υπέρ και κατά.

Για την περαίωση σοβαρών διοικητικών θεμάτων με Υπουργικές Αποφάσεις, ΚΥΑ, Νομοθετικές ρυθμίσεις

Ενδεικτικά, αν και θα προκύψουν και άλλες αναγκαίες ενέργειες κατά την πορεία, αναφέρουμε τι πρέπει να διεκπεραιωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα:

1. Κατανομή των 4.500 θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή διορισμού.

2. Οργανικές Θέσεις Κοινών Ειδικοτήτων Α/θμιας.

3. Οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Κατανομή των Oργανικών θέσεων των κοινών ειδικοτήτων ανά κλάδο και ειδικότητα ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και περιοχή διορισμού.

5. Συμπληρωματικές Μεταθέσεις για τις νέες Οργανικές.

6. Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σύμφωνα με τον νόμο 4589/19, άρθρο 65, παράγραφος 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση ββ.

7. Υπηρεσιακές Μεταβολές (Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Μετατάξεις) του ΕΕΠ και ΕΒΠ και εκπαιδευτικών.

8. Ρύθμιση για το γνωστό θέμα του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών των Κοινωνιολόγων.

9. Ρύθμιση για την συμπερίληψη των θέσεων των ΚΕΣΥ στους μόνιμους διορισμούς.

10. Μέριμνα για το κονδύλι του ΕΣΠΑ που αφορά στις ΣΜΕΑΕ και είναι αρκετά μειωμένο, με τη λογική ότι θα είχαν προηγηθεί οι διορισμοί.

11. Μέριμνα για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ των ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ, για το οποίο υπάρχουν ακόμη ανεπίλυτα ζητήματα.

Εκ των αναφερθέντων άνωθεν, συνάγεται το ασφαλές συμπέρασμα πως ο χρόνος δεν αποτελεί σύμμαχο των επιβεβλημένων και αναπόδραστων ενεργειών του και Θρησκευμάτων.