: Δείτε τον εκκαθαρισμένο πίνακα από την ομάδα Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ:

Μετά από πολλά αιτήματα συναδελφων νηπιαγωγών παρουσιάζουμε τον εκκαθαρισμένο πίνακα ΠΕ60 Γενικής Αγωγής μετά την Α’ φάση των προσλήψεων.

Δείτε τον πίνακα