: Την Πέμπτη 5/9 βγήκε  η Α’ φάση των

Δείτε αναλυτικά τους εκκαθαρισμένους πίνακες από την ομάδα Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ:

 

Εκκαθαρισμένος Ειδικής Αγωγής μετά την Α’ φάση των προσλήψεων. (καλύτερα κάντε download το αρχείο, γιατί στο online view μπορεί να κολλήσει)

Εκκαθαρισμένος ΠΕ70 Γενικής Αγωγής ΜΕ προϋπηρεσία μετά την Α’ φάση των προσλήψεων. (καλύτερα κάντε download το αρχείο, γιατί στο online view μπορεί να κολλήσει)