Αιμοδοτικές άδειες αναπληρωτών, σε ΔΥΕΠ και συμπληρωματικές όσων δεν έχουν εμφανιστεί

Αιμοδοτικές άδειες
Επικοινωνήσαμε με την Επιτελική Αρχή του ΕΣΠΑ προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν έχει αλλάξει το πρόγραμμα στάση για τις αιμοδοτικές άδειες. Η απάντηση ήταν πως ουδέποτε ετέθη τέτοιο θέμα και πως δεν οφείλεται σ’ αυτούς το όλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
Αμέσως μετά επικοινωνήσαμε με τη Διεύθυνση Προσωπικού όπου και διαμαρτυρηθήκαμε έντονα γιατί ένα μέτρο που μέχρι σήμερα στόχευε και στοχεύει, στην αυτάρκεια των αναγκών του ΕΣΥ σε μονάδες αίματος, έγινε μέσο…κέρδους ημερών εργασίας και…αύξησης της παραγωγικότητας των…συμβασιούχων!
Η Διευθύντρια απάντησε πως το πρόβλημα που δημιουργείται, όχι από το Παιδείας αλλα από διάταξη του Υπουργείου Εργασίας, γνωστοποιήθηκε στον Υπουργό που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τις περαιτέρω ενέργειες. Οπότε αναμένουμε την πολιτική του παρέμβαση και τ’ αποτελέσματά της.
και συμπληρωματικές
Στα μέσα της εβδομάδας αναμένονται οι προσλήψεις στις ΔΥΕΠ και για όσους δεν ανέλαβαν υπηρεσία κατά τις τελευταίες προσλήψεις. Ζητήσαμε σ’ αυτές να καλυφθούν και όσα νέα κενά δημιουργήθηκαν.
Τα συνολικά κενά έχουν ζητηθεί μέχρι σήμερα Παρασκευή.
Αιμοδοτικές
Επικοινωνήσαμε με την Επιτελική Αρχή του ΕΣΠΑ προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν έχει αλλάξει το πρόγραμμα στάση για τις αιμοδοτικές άδειες. Η απάντηση ήταν πως ουδέποτε ετέθη τέτοιο θέμα και πως δεν οφείλεται σ’ αυτούς το όλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
Αμέσως μετά επικοινωνήσαμε με τη Διεύθυνση Προσωπικού όπου και διαμαρτυρηθήκαμε έντονα γιατί ένα μέτρο που μέχρι σήμερα στόχευε και στοχεύει, στην αυτάρκεια των αναγκών του ΕΣΥ σε μονάδες αίματος, έγινε μέσο…κέρδους ημερών εργασίας και…αύξησης της παραγωγικότητας των…συμβασιούχων!
Η Διευθύντρια απάντησε πως το πρόβλημα που δημιουργείται, όχι από το Παιδείας αλλα από διάταξη του Υπουργείου Εργασίας, γνωστοποιήθηκε στον Υπουργό που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τις περαιτέρω ενέργειες. Οπότε αναμένουμε την πολιτική του παρέμβαση και τ’ αποτελέσματά της.
ΔΥΕΠ και συμπληρωματικές προσλήψεις
Στα μέσα της εβδομάδας αναμένονται οι προσλήψεις στις ΔΥΕΠ και για όσους δεν ανέλαβαν υπηρεσία κατά τις τελευταίες προσλήψεις. Ζητήσαμε σ’ αυτές να καλυφθούν και όσα νέα κενά δημιουργήθηκαν.
Τα συνολικά κενά έχουν ζητηθεί μέχρι σήμερα Παρασκευή.