Νέα ενημέρωση για προσλήψεις – Συνάδελφοι, ενημερωθήκαμε μόλις ότι αναμένουμε σήμερα 980 για που εκκρεμούν από τη Δευτέρα και άλλες περίπου 800 γενικής παιδείας, για τις οποίες δεν μας έγινε γνωστή η κατανομή. Είμαστε σε προσπάθεια για να επιβεβαιώσουμε τελευταία πληροφορία και για να ενημερωθούμε για την κατανομή.

ΠΣΑΕΠ

Είναι απαραίτητο να μην υπάρξει περαιτέρω αναβολή, διότι αυτό θα σήμαινε ότι αυτοί που περιμένουν θα χάσουν μία ημέρα προϋπηρεσίας σε σχέση με αυτούς που προσλήφθηκαν τη Δευτέρα και παρουσιάζονται από αύριο.

Είναι σημαντικό λοιπόν να πραγματοποιηθούν σήμερα λοιπόν και η ημερομηνία παρουσίασης να οριστεί από αύριο, κάτι το οποίο ζητήσαμε ως ΠΣΑΕΠ φυσικά.