Ενημέρωση για από τον ΠΣΑΕΠ

Συνάδελφοι ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο ζήτησε τα κενά από τις διευθύνσεις έως αύριο Παρασκευή και έως Δευτέρα από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Ως εκ τούτου αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Για ότι νεότερο θα ενημερώσουμε.