ΠΥΣΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Καλούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και οι σε ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν αίτηση στα λειτουργικά κενά όπως αυτά φαίνονται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί, από Πέμπτη 5-9-2013 έως και την Παρασκευή 6-9-2013.

Οι αιτήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των σε ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά. (οδηγίες υποβολής αιτήσεων παρακάτω).

Στην περίπτωση που το σύστημα δεν επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο εκπαιδευτικός μπορεί να την καταθέσει αυτοπροσώπως στα Γραφεία του ΠΥΣΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Θηβών 401, 2ος όροφος, εντός της παραπάνω προθεσμίας

Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις εσωτερικής απόσπασης (δηλ. εντός του ΠΥΣΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ) καθώς και αμοιβαίες αιτήσεις απόσπασης στα Γραφεία του ΠΥΣΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Θηβών 401, 2ος όροφος). Οι αιτήσεις για εσωτερική απόσπαση θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (π.χ. συνολικής υπηρεσίας, συνυπηρέτησης, εντοπιότητας, οικογενειακών λόγων, σοβαρών λόγων υγείας, λοιποί λόγοι).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΠΥΣΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Αφού συνδεθείτε στον περιηγητή ιστοσελίδων (κατά προτίμηση Internet Explorer) πληκτρολογείτε ή αντιγράφετε και κάνετε επικόλληση στον περιηγητή, την ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας : (δηλ. την αρχική σελίδα της Διεύθυνσής μας). Θα πατήσετε το σύνδεσμο με την περιγραφή «Αιτήσεις για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών τον Σεπτέμβριο 2013 μπορούν να υποβληθούν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου » και στη σελίδα που θα εμφανιστεί συμπληρώνετε τον εξαψήφιο αριθμό μητρώου σας εκπαιδευτικού (Α.Μ.) και τον Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα πεδία που εμφανίζονται. Πατάτε σύνδεση.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται η καρτέλα με τα προσωπικά σας στοιχεία. Πατάτε Νέα Αίτηση.

Μετά συμπληρώνετε το τηλέφωνο και/ή το κινητό σας τηλέφωνο.
– Το πεδίο Ειδική κατηγορία συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
– Στο πεδίο Σχολ. Οργανικής Θέσης αναγράφεται το Σχολείο οργανικής θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης. Αγνοείτε το menu επιλογών με τον τύπο της αίτησης-δήλωσης προτίμησης («Καταθέτω δήλωση Προτίμησης για:….») και το menu επιλογών «Σε περίπτωση μη κατοχύρωσης οργανικού κενού παρακαλώ να με τοποθετήσετε προσωρινά (μέχρι το Σεπτέμβριο 2013) σε σχολείο του Δήμου» (τα πεδία αυτά αφορούσαν στις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά).

Τα πεδία Συνυπηρέτησης και Εντοπιότητας συμπληρώνονται μόνον από τους εκπαιδευτικούς που έχουν Συνυπηρέτηση ή Εντοπιότητα σε δήμο της Γ΄ Αθήνας. Επιλέγετε από το menu επιλογών τον αντίστοιχο Δήμο. Σε περίπτωση αλλαγής τους σε σχέση με τους πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών κατά τη διενέργεια των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά (Ιούνιος 2013) παρακαλούμε όπως καταθέσετε στα Γραφεία του ΠΥΣΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ σχετικά δικαιολογητικά που αιτιολογούν την τροποποίηση της μοριοδότησής σας, εφόσον δεν το έχετε ήδη κάνει. Το ίδιο ισχύει και σε τυχόν αλλαγή των μορίων σας.

Στη συνέχεια επιλέγετε από το menu επιλογών κατά σειρά τις σχολικές μονάδες στις οποίες επιθυμείτε να τοποθετηθείτε (1-20 προτιμήσεις) και πατάτε Αποθήκευση αλλαγών.

Στο επόμενο βήμα εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία σας και η ένδειξη Επεξεργασία Αίτησης την οποία επιλέγετε για να οδηγηθείτε στη σελίδα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης-δήλωσης προτίμησής σας. Επιλέγοντας Αρχείο (File) Εκτύπωση (Print) εκτυπώνετε αντίγραφο της αίτησης- δήλωσης προτίμησής σας το οποίο και καταθέτετε υπογεγραμμένο στο Διευθυντή της σχολικής σας μονάδας τη Δευτέρα 9-9-2013.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας στον οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση καλείται να τη διαβιβάσει απ’ ευθείας στα Γραφεία του ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας μέχρι την Τρίτη, 10-9-2013 το πρωί.