Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/04/2016 - 18:03 | Author: Newsroom Ipaidia

22-04-16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., προκειμένου να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση πενήντα (50) υπαλλήλων από Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα.


H Πρόσκληση είναι ανοιχτή και η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνεται βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων, ανά δεκαπέντε (15) ημέρες, μέχρι την πλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ανά κλάδο/ειδικότητα θέσεων.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 έως 16:00, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στη διεύθυνση του Ιδρύματος.
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 213 131 4615, email: [email protected]

H πρόσκληση σε μορφή pdf

Loading...


  • europalso   ideascentral