Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικά οι προσκλήσεις

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων (με διδακτορικό) σε μορφή

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκότων (χωρίς διδακτορικό) σε μορφή