"Προσφυγή προς το ΣτΕ αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα της προκήρυξης 2Κ/2019"

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/05/2019 - 19:33 | Author: Ρούσσου Ασημίνα
Κύριοι,Με την παρούσα ανοιχτή επιστολή μας, με αφορμή την έκδοση της παραπάνω προκήρυξης για την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας» και λειτουργώντας ως εκπρόσωποι ενός δείγματος υποψηφίων από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καταγγέλλουμε:
Πρωτοβουλία δράσης κατά της μοριοδότησης “Ειδικής προϋπηρεσίας” στην προκήρυξη 2Κ/2019

Tην άνιση μεταχείριση των υποψηφίων που δεν διαθέτουν το προσόν της ειδικής εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδα 236 της προκήρυξης προβλέπεται ότι «μοριοδοτείται η εμπειρία έως 84 μήνες με 7 μόρια ανά μήνα, ενώ η ειδική εμπειρία με 20 μόρια ανά μήνα για τους πρώτους 48 μήνες και 7 μόρια ανά μήνα για τους επόμενους 36 μήνες». Δεδομένου ότι η προκήρυξη δεν αφορά την μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού που ομολογουμένως επί χρόνια στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το ΕΣΥ, υπό αντίξοες συνθήκες αλλά αφορά γενική πρόσληψη σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, τίθεται σοβαρό ζήτημα άνισης μεταχείρισης των υποψηφίων σε σχέση με την μοριοδότηση του προσόντος της ενδεχομένως μακροχρόνιας συνολικής εμπειρίας τους σε εταιρίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.Το συγκεκριμένο σύστημα μοριοδότησης παρεκκλίνει του γενικού συστήματος του άρθρου 18 παρ. 2 Β του Νόμου 2190/1994, με βάση τον οποίο η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα, για συνολικό διάστημα εμπειρίας μέχρι 84 μήνες. Τουτέστιν, η γενική διάταξη του Νόμου 2190/1994 προβλέπει αδιακρίτως την απονομή επτά (7) μονάδων ανά μήνα εμπειρίας.

Δεδομένου, επομένως, ότι αφενός παραβιάζεται κάθε έννοια συνταγματικότητας της συγκεκριμένης «προτιμησιακής» ρύθμισης και ειδικότερα της συμβατότητας της με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων (άρθρο 4 του Συντάγματος), και αφετέρου κάθε έννοια αξιοκρατίας αλλά και απλής λογικής, σας ενημερώνουμε ότι προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη με ένσταση προς το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Προτρέπουμε το κοινό των υποψηφίων, ανεξάρτητα από την βαθμίδα που ανήκουν(ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), που θεωρεί ότι θίγεται από τη συγκεκριμένη “φωτογραφική” ρύθμιση, να συμπληρώσει τη διαδικτυακή φόρμα συμμετοχής για την προσφυγή κατά της μοριοδότησης της ειδικής εμπειρίας της προκήρυξης 2Κ/2019, μέχρι τις 22/5/2019, καταβάλλοντας το κόστος της νομικής διαδικασίας προσφυγής προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να διεκδικήσουμε το αυτονόητο! Την τήρηση του Συντάγματος και την ισότητα για όλους!

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FC2opgV  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: