Προκήρυξη θέσεων σε Δημοτικό Σχολείο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/06/2015 - 09:55 | Author: Newsroom Ipaidia

Προκήρυξη θέσεων για απασχόληση

στο Δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης

στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής

Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από

4 έως 12 ετών.

Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και

καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής

γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Για το σχολικό έτος 2015-2016, το Δημοτικό σχολείο του Ομίλου προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

 Μία θέση μερικής απασχόλησης για Καθηγητή/-ήτρια Πληροφορικής

 Mία θέση γραμματέα

Προσόντα για τη θέση του/-ης Καθηγητή/ήτρια Πληροφορικής

Απαραίτητα

 Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας

 Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Α/θμια εκπαίδευση. Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί με

εμπειρία στην Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται είτε από προπτυχιακές / μεταπτυχιακές

σπουδές σε Η.Π.Α. / Μ. Βρετανία ή από το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γ2)

Επιπλέον

 Μεταπτυχιακό τίτλο στην Α/θμια εκπαίδευση

 Εμπειρία στη βιωματική υλοποίηση περιβαλλοντικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων

Προσόντα για τη θέση του/-ης γραμματέα:

Απαραίτητα

 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας με πιστοποίηση (Επίπεδο Γ2) και των ΤΠΕ

Επιπλέον

 Πιστοποίηση στην οργάνωση γραφείου ή την χρήση ΤΠΕ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] Το e-mail θα πρέπει να έχει

θέμα: Application for Elementary IT teaching position ή Application for Elementary secretary position.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής www.afs.edu.gr ή

να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.: 2310 492740.

Loading...


  • europalso   ideascentral