Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Αιτήσεις, προθεσμίες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2019 - 13:10 | Author: Newsroom Ipaidia

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση των Τμημάτων: 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 2) Πολιτικών Μηχανικών και 3) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αναγνώριση Προτύπων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΡΒΓ469Β7Θ-Σ60     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13668

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δικτύων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΟΖΖ469Β7Θ-3Ν0     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13671

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Κατασκευών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μηχανική Δομικών Υλικών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΨΕ9Α469Β7Θ-Β8Ο     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13673

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ψ44Ο469Β7Θ-2Β2     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13674

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6Ω5Ω469Β7Θ-ΚΜ5     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13675

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η Δευτέρα  30η Ιανουαρίου 2020. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών:  

e-mail: [email protected]

Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr

τηλ.: 2610- 2610 996420

Πολιτικών Μηχανικών:                                                                                    

e-mail: [email protected]

Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr 

τηλ.: 2610- 2610 996500/ 996501/ 996502/ 996503

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο):

e-mail: [email protected]

Ιστότοπος: www.deapt.upatras.gr

τηλ.: 26410- 74121/74108/74109

Η Πρύτανις,

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: