Σας αποστέλλουμε ενημερωτικά το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης που αφορά στα εξής: α)τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, β)τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και γ)τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.

Tου Αιρετού μέλους στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Τόδα Γεώργιου

Αναλυτικά:

Παρασκευή 06-09-2019 έως Δευτέρα 09-09-2019 και ώρα 10:00π.μ.:

– Υποβολή αιτήσεων άρσης λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών (στη σχολική μονάδα) – Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Παρασκευή 06-09-2019 έως Δευτέρα 09-09-2019 και ώρα 10:00π.μ.:

– Αιτήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (αποσπασμένων και αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ) για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (αποσπασμένων και αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ)

Πέμπτη 12-09-2019: Ανακοίνωση λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων ευθύνης μας – Υπαγωγή εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης
Παρασκευή 13-09-2019 έως Τρίτη 17-09-02019: Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
Τετάρτη 18-09-2019: Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
Πέμπτη 19-09-2019 έως Τρίτη 23-09-2019: Περίοδος ενστάσεων επί τοποθετήσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (έως 10:00πμ)
Τετάρτη 24-09-2019: Εξέταση ενστάσεων υπεράριθμων – Αναμόρφωση λειτουργικών κενών μετά την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
Τετάρτη 24-09-2019 έως Παρασκευή 26-09-2019 έως και ώρα 11:00π.μ.: Έναρξη υποβολής δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
Παρασκευή 26-09-2019: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
Δευτέρα 29-09-2019 έως Τετάρτη 01-10-2019: Περίοδος ενστάσεων επί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
Τετάρτη 01-10-2019: -Αναμόρφωση των λειτουργικών κενών μετά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ

– Έναρξη υποβολής δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

Δευτέρα 06-09-2019: -Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
Τετάρτη 08-10-2019: Τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
Πέμπτη 09-10-2019 έως Παρασκευή 10-10-2019: – Περίοδος ενστάσεων επί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ (έως 10:00πμ)
Παρασκευή 10-10-2019: Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ