Η Διεύθυνση και ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης αρνήθηκαν να συζητήσουν προτάσεις για την τήρηση στοιχειωδών κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας του

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις – Συνεργαζόμενοι

Ως Παρεμβάσεις, στις συνεχείς ενημερώσεις μας για τις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ και στον ετήσιο απολογισμό της χρονιάς από την εκλογή αιρετού των Παρεμβάσεων, καταγράψαμε τις προσπάθειες που κάναμε για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και τις προτάσεις που καταθέσαμε για την τήρηση κριτηρίων αντικειμενικότητας, ισότητας και διαφάνειας στις τοποθετήσεις. Παρά τα επιμέρους αποτελέσματα (δόθηκαν όλα τα κενά στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά όλα τα κενά κάτω από 12 ώρες για συμπλήρωση ωραρίου, οι τοποθετήσεις για συμπλήρωση ωραρίου έγιναν αρχικά τουλάχιστον, για πρώτη φορά, μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών, κ.ά.) δεν αντιστρέψαμε το βεβαρυμμένο παρελθόν ενός ΠΥΣΔΕ με εξυπηρετήσεις και παρατυπίες, αυθαιρεσίες, καθώς και την εναρμόνισή του με τις κυβερνήσεις στην προώθηση αντιεκπαιδευτικών μέτρων (παράτυπες οργανικές θέσεις, προνομιακές μετακινήσεις από μακρινά σχολεία σε κοντινά, μετακινήσεις μονίμων σε βάρος αναπληρωτών, απαράδεκτες μετακινήσεις για 2 ώρες, παράτυπες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εκλεγμένων ΟΤΑ, κ.ά.)

Τη φετινή χρονιά το ΠΥΣΔΕ λειτουργεί με νέα σύνθεση, μετά την αποχώρηση του διορισμένου μέλους των ΣΥΝΕΚ (Παπαδοπούλου Φωτεινή) και την αντικατάστασή του από την Περιφερειακή Διεύθυνση με μέλος που συμμετέχει στα ψηφοδέλτια της ΔΑΚΕ (Σαρίκα Μαρία), καθώς και την αντικατάσταση και αναπληρωματικού διορισμένου μέλους του ΠΥΣΔΕ (Γκρίζου Μαίρη / παραιτήθηκε) με νέο μέλος (Σιβρή Αναστασία). Ζητήσαμε και έγινε αποδεκτό από τη Διεύθυνση και από τα τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με θέμα τη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ. Αποδεκτή έγινε και η πρόταση που καταθέσαμε στη συνεδρίαση να συμμετέχουν και τα αναπληρωματικά μέλη του ΠΥΣΔΕ. Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι μια καλύτερη λειτουργία αρκεί για να προωθηθούν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και μέσα στο ΠΥΣΔΕ. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ένα ισχυρό μαζικό κίνημα και ΕΛΜΕ αγωνιστικές, που στον προσανατολισμό της δράσης τους θα έχουν και τα ζητήματα του ΠΥΣΔΕ. Επιδιώκουμε όμως να κατοχυρωθεί μια λειτουργία του ΠΥΣΔΕ, η οποία να διασφαλίζει τη διατύπωση διαφορετικών προτάσεων, την καταγραφή τους και ψηφοφορίες, χωρίς προκλήσεις και επιθέσεις εναντίων μας επειδή διατυπώνουμε διαφορετικές προτάσεις.

Στη συνεδρίαση που καλέστηκε στις 19/2/2020 καταθέσαμε γραπτώς τις προτάσεις μας και ζητήσαμε να συζητηθούν μία – μία ή και όλες μαζί, αν αυτή ήταν η διάθεση όλων. Όμως μέλη του ΠΥΣΔΕ αρνήθηκαν να συζητήσουν τις προτάσεις μας. Αναπληρωματικό πρόσφατα διορισμένο μέλος αρνήθηκε να τις συζητήσει, γιατί τις καταθέσαμε ως συλλογική έκφραση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων, καθώς αντιστρατευόμαστε μια παραγοντίστικη λογική της αυτοπροβολής αιρετών του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Τακτικός και αναπληρωματικός αιρετός της ΔΑΚΕ, θεώρησαν προσβλητική! για το ΠΥΣΔΕ τη συζήτηση κανόνων λειτουργίας του και αφού εξαπέλυσαν ένα λογύδριο συκοφαντιών κατά των Παρεμβάσεων, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. Προσχηματικά η Διεύθυνση αποδέχθηκε να γίνει συζήτηση για τη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ, αλλά δεν τήρησε ούτε τις στοιχειώδεις όρους διεξαγωγής συζήτησης. Η πλειοψηφία των μελών του ΠΥΣΔΕ δε θέλησε να συζητήσει και να ψηφίσει ούτε έναν κανόνα λειτουργίας του ΠΥΣΔΕ, διευκολύνοντας έτσι τη διατήρηση μιας λειτουργίας αυθαιρεσιών, εξυπηρετήσεων και παρατυπιών σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Θέλουν να είναι αρεστοί στην εκάστοτε κυβέρνηση, γι’ αυτό στηρίζουν το αντιδημοκρατικό πλαίσιο που έχουν καθορίσει και τηρούν όλες οι κυβερνήσεις στη λειτουργία των ΠΥΣΔΕ, το οποίο τις διευκολύνει στην προώθηση των αντιεκπαιδευτικών σχεδίων τους.

Δηλώνουμε ότι κανένας δεν πρόκειται καταργήσει το δικαίωμά μας να επιμένουμε ώστε οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ να καθορίζονται με δικαιοκρισία. Σε κάθε συνεδρίαση, στην πράξη, θα απαιτήσουμε με κάθε μέσο (ψηφοφορίες, τήρηση πρακτικών, αποχωρήσεις, ενημερώσεις και παρεμβάσεις των ΕΛΜΕ, ενημερώσεις σχολείων και συναδέλφων, κ.ά.) την εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων λειτουργίας, που πρέπει να τηρούνται στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ και θα υπερασπιστούμε την ισότιμη αντιμετώπισή μας.

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις που καταθέσαμε στο ΠΥΣΔΕ. Βασίζονται σε πάγιες θέσεις του κλάδου και διασφαλίζουν την ουσιαστικότερη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ, πιο διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες στη λειτουργία του.

Μετά την άρνηση να συζητηθούν οι προτάσεις μας στο ΠΥΣΔΕ αιτιολογούμε για την κάθε μία την αναγκαιότητα να γίνει αποδεκτή.

1). Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ να μην καθορίζεται μόνο από το Δν/τη Εκπ/σης, αλλά από όλα τα μέλη του ΠΥΣΔΕ, μετά από προτάσεις τους. Στη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ μέχρι το 2003 προβλεπότανε η Η. Δ. των συνεδριάσεων των ΠΥΣΔΕ να καθορίζεται από κοινού από το Διευθυντή Εκπαίδευσης και από τους δύο αιρετούς.

Η συγκεκριμένη διάταξη έδινε τη δυνατότητα προώθησης στο ΠΥΣΔΕ προβλημάτων του κλάδου, καθώς και στους δύο αιρετούς να μη δέχονται να συζητηθούν στις συνεδριάσεις των ΠΥΣΔΕ μια σειρά αντιεκπαιδευτικά σχέδια του εκάστοτε υπουργείου Παιδείας.

Σε ό,τι μας αφορά θέλουμε και μέσα στα ΠΥΣΔΕ να καταγράφονται θετικά αποτελέσματα, όπως να λειτουργούν τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών, οι σύλλογοι να εκλέγουν τους υποδιευθυντές, ΠΥΣΔΕ να μην προσλαμβάνουν ωρομισθίους, αλλά μόνο αναπληρωτές, κ.ά.

2). Η ημερήσια διάταξη πριν από κάθε συνεδρίαση να κοινοποιείται από τη Διεύθυνση στα σχολεία και στις ΕΛΜΕ, ώστε να γίνονται και οι ανάλογες παρεμβάσεις από τους συναδέλφους σε θέματα που τους αφορούν, το ίδιο και από τις ΕΛΜΕ.

Πιστεύουμε στις συλλογικές διεκδικήσεις που μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα.

3). Όλα τα παραστατικά στοιχεία (για τις τοποθετήσεις, ενστάσεις, αιτήσεις, προτάσεις, κ.ά.) που αφορούν τα θέματα των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ να είναι στη διάθεση των μελών δύο ημέρες πριν τις συνεδριάσεις.

Θεωρούμε ότι η τήρηση μιας τέτοιας διαδικασίας διασφαλίζει στα μέλη του ΠΥΣΔΕ την καλύτερη τεκμηρίωση των προτάσεών τους, δίνει καλύτερα χρονικά περιθώρια για επαφές με τα σχολεία και τους συναδέλφους και στους αιρετούς τη δυνατότητα να συζητήσουν με συναδέλφους και τις ΕΛΜΕ για ό,τι κρίνουν απαραίτητο.

Είναι στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικότητας που πρέπει να τηρούνται. Είναι ανεπίτρεπτο για το Διευθυντή και πρόεδρο του ΠΥΣΔΕ να κατατίθενται στοιχεία την ώρα των συνεδριάσεων (κενά αναπληρωτών, συμπληρώσεις ωραρίου, ενστάσεις, κ.ά.) και όχι έγκαιρα.

4). Όλες οι αιτήσεις, ενστάσεις, εγκύκλιοι και οδηγίες του υπουργείου σχετικά με θέματα του ΠΥΣΔΕ, παρεμβάσεις συναδέλφων στο υπουργείο και στην περιφέρεια, καθώς και οι απαντήσεις που δίνονται για σχετικά θέματα να κοινοποιούνται άμεσα στα μέλη του ΠΥΣΔΕ.

Είναι στοιχειώδεις κανόνες προγραμματισμού και ισότιμης αντιμετώπισης των μελών του ΠΥΣΔΕ να γνωρίζουν, και όχι μόνο το διοικητικό προσωπικό, ζητήματα που τίθενται από τους συναδέλφους, άλλα συζητούνται με καθυστέρηση στο ΠΥΣΔΕ (επιστροφή από άδεια, ενστάσεις, αιτήσεις, κ.ά.)

5). Όλα τα στοιχεία σχετικά με τα θέματα των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ να στέλνονται στα μέλη του ΠΥΣΔΕ και σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό περιγράφουν και οι διατάξεις που ισχύουν και αφορούν τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ισχύουν και για τα ΠΥΣΔΕ.

Είμαστε στην ηλεκτρονική εποχή και τα μέλη του ΠΥΣΔΕ πρέπει να διευκολύνονται στις προτάσεις που καταθέτουν, άλλωστε στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ τα στοιχεία υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή.

6). Να κοινοποιηθεί στα σχολεία ότι στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ που αφορούν θέματα συναδέλφων και έχουν απευθυνθεί στο ΠΥΣΔΕ, εάν επιθυμούν, υπάρχει το δικαίωμα να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις του και να τεκμηριώσουν προσωπικά οι ίδιοι τις προτάσεις τους για τα ζητήματα που τους αφορούν.

Τα δικαιώματα των συναδέλφων να είναι γνωστά σε όλους.

7). Τα μέλη του ΠΥΣΔΕ είναι ισότιμα μεταξύ τους και πρέπει να διασφαλιστεί σε όλους να έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης για να τους δίνονται στοιχεία για θέματα που αφορούν συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ. Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τις προτάσεις που καταθέτουν τα μέλη του ΠΥΣΔΕ στις συνεδριάσεις, αλλά και για να μπορούν να κάνουν έλεγχο στις αποφάσεις της Διεύθυνσης και του ίδιου του ΠΥΣΔΕ.

Επανειλημμένα σε αιτήματα μας να μας δοθούν στοιχεία που αφορούν σχετική θεματολογία του ΠΥΣΔΕ, η διεύθυνση τηρεί απαράδεκτη στάση: ή δε μας δίνονται καθόλου στοιχεία ή λίγο πριν τις συνεδριάσεις ή μας υποχρεώνει να υποβάλλουμε ακόμη και αίτηση, όπως έγινε πρόσφατα για να μας δοθούν οι προτάσεις των σχολείων για τα κενά στα Τμήματα Ένταξης!

Το ίδιο απαράδεκτη και μεροληπτική είναι και η άρνηση του Διευθυντή να καταθέσει στο ΠΥΣΔΕ τις ώρες της συνδικαλιστικής απαλλαγής που είχε εκχωρήσει στον αιρετό της ΔΑΚΕ, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια δεν τηρεί τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.

8). Όλες οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ με συνεκτικό τρόπο, που πάντοτε θα διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των συναδέλφων, να κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση στα σχολεία, καθώς και να καταγράφονται αριθμητικά οι ψηφοφορίες.

Έτσι διασφαλίζεται η τήρηση κανόνων διαφάνειας, αντικειμενικότητας και δυνατότητας ελέγχου των αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ από τους συναδέλφους. Υπάρχουν αποφάσεις που παραβιάζουν και το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει (αναιτιολόγητες εξ ολοκλήρου μετακινήσεις εκπαιδευτικών που δεν προβλέπονται, όπως συναδέλφισσα ΠΕ02 μετακινήθηκε από την Ασπροβάλτα στο 3ο Γ/Σ Μενεμένης και μετά από λίγο αποσπάστηκε στα γραφεία του ΚΙΝΑΛ, πρόσφατα μετακινήθηκε αναπληρώτρια ΠΕ02 από το 1ο ΓΕΛ Μενεμένης στο 5ο Γ/Σ Ωραιοκάστρου και τη θέση της πήρε μόνιμη, απόρριψη ένστασης συναδέλφισσας ΠΕ04 για λύση λειτουργικής υπεραριθμίας στον κλάδο, όπως ισχύει, και όχι στην ειδικότητα όπως έγινε, οργανικές θέσεις με συνυπολογισμό του project, και χωρισμός τμημάτων στη γυμναστική και Ξένη Γλώσσα, προσθέσεις νέων κενών μετά τη δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, κ.ά.).

9). Η Διεύθυνση να αποστέλλει στα σχολεία σύντομα ενημερωτικά των μελών του ΠΥΣΔΕ που το επιθυμούν και ιδιαίτερα των αιρετών, όπως γίνεται σε άλλες Διευθύνσεις.

Τήρηση δημοκρατικών κανόνων.

10). Τα θέματα που αφορούν τοποθετήσεις συναδέλφων δεν μπορεί να προκύπτουν από την επεξεργασία ενός μόνου υπαλλήλου της Διεύθυνσης, αλλά να είναι συνολική διαδικασία ομάδας από το προσωπικό που συλλογικά θα καταθέτουν τις προτάσεις τους στο ΠΥΣΔΕ.

Γίνονται αλλαγές και εκ των υστέρων έρχονται για επικύρωση στο ΠΥΣΔΕ

11). Τα κενά, οι τοποθετήσεις, οι ενστάσεις – αιτήσεις των αναπληρωτών, όπως και των μονίμων εκπαιδευτικών να συζητούνται στο ΠΥΣΔΕ και όχι η διαχείρισή τους να γίνεται αποκλειστικά από το Διευθυντή εκπαίδευσης.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να κατοχυρώνει στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Τηρήθηκε μόνο στην αρχική φάση των τοποθετήσεων και κοινοποιήθηκαν όλα τα κενά και όχι στη συνέχεια που οι τοποθετήσεις έγιναν μόνο από τη Διεύθυνση. Ιδιαίτερα, διασφαλίζει : α) να σταματήσει η απόκρυψη κενών σχολείων, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην ειδική αγωγή και στη γενική παιδεία β) να στέλνονται στο υπουργείο και να κοινοποιούνται στους συναδέλφους όλα τα κενά, όπως έγινε φέτος στην ειδική αγωγή. γ) να σταματήσει ο ορισμός των κενών να προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των αναπληρωτών που έχουν προσληφθεί, αλλά να δίνονται όλα τα κενά, όπως έγινε φέτος με τις αρχικές τοποθετήσεις στις ειδικότητες ΠΕ03 και ΠΕ04.

12). Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων, ιδιαίτερα των αναπληρωτών, να γίνονται από το ΠΥΣΔΕ με την παρουσία τους.

Μια τέτοια διαδικασία διασφαλίζει τη συνεννόηση μεταξύ των συναδέλφων για τα σχολεία που επιθυμούν, πέρα από τη σειρά κατάταξής τους με βάση τα μόριά τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να διευκολύνονται όσοι συνάδελφοι έχουν λόγους να βρεθούν σε συγκεκριμένα σχολεία. Η διαδικασία αυτή να γίνεται παρουσία όλων και όχι εκ των υστέρων, μετά τις τοποθετήσεις και με αδιαφανείς διαδικασίες αποκλειστικά από τη Διεύθυνση που δεν είναι γνωστές σε όλους τους αναπληρωτές.

13). Να καταγράφονται οι απόψεις και οι προτάσεις των μελών του ΠΥΣΔΕ σε κάθε συνεδρίαση και να τηρούνται πρακτικά.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων μπορεί να διασφαλίζουν την ευθύνη των μελών του για τις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ και να δίνουν τη δυνατότητα μιας πληρέστερης εικόνας στους συναδέλφους που καταθέτουν ενστάσεις για τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ ,όταν παραβιάζονται εργασιακά δικαιώματα και ζητούν την αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος τους.

14). Στις συνεδριάσεις να είναι κατοχυρωμένες πρωτομιλίες, δευτερομιλίες και τριτομιλίες όπου χρειαστεί πριν τη διαδικασία των ψηφοφοριών.

Στοιχειώδεις κανόνες δημοκρατίας το επιβάλλουν.

15). Οι ψηφοφορίες να γίνονται με ανάταση του χεριού.

Για να διασφαλίζεται η ισοτιμία στη διαδικασία των ψηφοφοριών στις προτάσεις που κατατίθενται. Το πρόσφατα διορισμένο μέλος του ΠΥΣΔΕ έφτασε στο σημείο επειδή η ψηφοφορία για θέμα που συζητήθηκε ήταν δύο – δύο, μετά από δήλωση κάθε μέλους τι ψηφίζει, να επικαλεστεί την τήρηση του αντιδραστικού δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για να αναγκάσει μέλος του ΠΥΣΔΕ να αλλάξει την απόφασή του και τελικά η απόφαση πάρθηκε με (4-1).

16). Προτείνουμε το ΠΥΣΔΕ στις επόμενες συνεδριάσεις του και με συγκεκριμένο προγραμματισμό να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα, καθώς και άλλα που θα προταθούν.

1) Για τις περιοχές μετάθεσης.

2) Για τη δημιουργία των ομάδων σχολείων και των όμορων ομάδων.

3) Για τις οργανικές θέσεις των ειδικοτήτων των Ειδικών Σχολείων για το διορισμό των συναδέλφων της ειδικής αγωγής.

4) Για τα κριτήρια καθορισμού των οργανικών θέσεων με τα οποία θα γίνουν και οι προτάσεις οργανικών θέσεων από τα σχολεία. Η διαδικασία αυτή να προηγηθεί της τελικής πρότασης του ΠΥΣΔΕ προς το υπουργείο για τις μεταθέσεις.

5) Εκτιμήσεις από τη διπλή διαδικασία των τοποθετήσεων που ακολούθησε το ΠΥΣΔΕ (τοποθετήσεις με αιτήσεις και χωρίς αιτήσεις).

6) Για τις τοποθετήσεις του κλάδου ΠΕ04 και των ειδικοτήτων ΠΕ04.

7) Για τις τοποθετήσεις των ειδικοτήτων ΠΕ87, ΠΕ80.

8) Για το project και τη δυνατότητα συμψηφισμού του για οργανικές θέσεις.

9) Για τις επιπλέον ώρες που προκύπτουν από το χωρισμό τμημάτων γενικής παιδείας σε δύο ειδικότητες (π.χ. Γυμναστική με Ξένες Γλώσσες) αν αυτές μπορούν να προσμετρούνται για την κατοχύρωση οργανικών θέσεων.

10) Για τις οργανικές θέσεις ειδικοτήτων που έχουν κοινά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

11) Για τη διατύπωση πρότασης του ΠΥΣΔΕ προς το υπουργείο σχετικά με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ΟΤΑ.

12) Πρόταση του ΠΥΣΔΕ προς υπουργείο για ειδικές κατηγορίες – λόγοι υγείας – διεύρυνση του καταλόγου των παθήσεων.

Θεωρούμε απαραίτητο το ΠΥΣΔΕ να προετοιμάζεται και, όχι βιαστικά, ούτε χωρίς την κατάλληλη τεκμηρίωση, να παίρνει αποφάσεις. Δηλώνουν ότι τηρούν κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις τοποθετήσεις για συμπλήρωση ωραρίου χωρίς την ίδια στιγμή που τα παραβιάζουν.

Να συζητήσει συγκεκριμένα θέματα, όπως αυτά που προτείνουμε και απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα

17). Στο ΠΥΣΔΕ να γίνονται ενημερώσεις, ίσως κάθε δεύτερη συνεδρίαση, σχετικά με ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο υπουργείο, νέες ενέργειες για να υπάρξουν απαντήσεις, σχετική νομοθεσία για θέματα συνεδριάσεων, κ.ά.

Τα μέλη του ΠΥΣΔΕ δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με ερωτήματα και προτάσεις του προς το υπουργείο. Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΟΤΑ ποιο ερώτημα υποβλήθηκε από το ΠΥΣΔΕ και ποια είναι η στάση του υπουργείου. Σχετικά με τις οργανικές ειδικής αγωγής, ποια ήταν η πρόταση που απηύθυνε το ΠΥΣΔΕ στο υπουργείο και ποια είναι η στάση του υπουργείου. Σχετικά με τι ισχύει με την αρχαιότητα στην ειδικότητα ΠΕ12.10, μετά από δικαστικές αποφάσεις. Σχετικές απαντήσεις του υπουργείου για συναδέλφους που υπέβαλαν ενστάσεις, όπως έγινε πρόσφατα με συνάδελφο ειδικότητας ΠΕ011, κ.ά.