Πρόγραμμα συνεντεύξεων για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ι.Ε.Π.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/09/2018 - 18:00 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ για την 7133/29.07.2018 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και παρακαλούνται οι παρακάτω υποψήφιοι να προσέλθουν στο γραφείο του Προέδρου στον 9ο όροφο, στο κτίριο του ΙΕΠ, Αν. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
(Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, γίνεται αναφορά σε ΑΜ ή ΑΦΜ υποψηφίων)

Υποψήφιοι Ώρα
1 217407 12:00-12:10
2 222920 12:10-12:20
3 229757 12:20-12:30
4 556752 12:30-12:40
5 205310 12:40-12:50
6 06150255 12:50-13:00
7 217185 13:10-13:20
8 183010 13:20-13:30
9 185088 13:30-13:40
10 178026 13:40-13:50
11 225198 13:50-14:00
12 205604 14:00-14:10
13 309265 14:10-14:20
14 133622 14:20-14:30

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παραπάνω αναφερόμενη πρόσκληση, δεν αξιολογούνται περαιτέρω και δεν καλούνται σε συνέντευξη

Loading...
  • europalso   ideascentral