Πιθανόν να μην προσμετρούνται για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σύμφωνα με πληροφορίες μας φαίνεται ότι από φέτος δεν θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των προφορικώνβαθμών των μαθητών της τελευταίας τάξης του Λυκείου για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στόχος άλλωστε του νέου συστήματος εισαγωγής ήταν και η αποσύνδεση του απολυτηρίου Λυκείου από την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου «Θέµατα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυµπιάδες» αναφέρεται …οι προϋποθέσεις διαµορφώνονται λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πλέον τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα δεν συνδέονται µε την απόκτηση απολυτηρίου.

Όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων αυτές θα πραγματοποιηθούν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, πριν από τις ενδοσχολικές. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης(Μηχανογραφικό Δελτίο) για δύο (2) κατ΄ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία.