Επιστολή του Προέδρου της προς το σύνολο των κοσμητόρων

Αξιότιμα μέλη του Προεδρείου και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΑΣΠΑΙΤΕ και ο προκάτοχός της η ΣΕΛΕΤΕ έχουν υπάρξει πρωτοπόροι στην παροχή άρτιας παιδαγωγικής κατάρτισης των λειτουργών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Τα τελευταία 60 χρόνια είναι το μοναδικό ίδρυμα στη χώρα που επιτελεί αυτό το σκοπό.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Σχολής, μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), καταρτίζει στην παιδαγωγική επιστήμη ετησίως περί τους 2.000 αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης άλλων ΑΕΙ της χώρας που στη συνέχεια επιλέγονται για να στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενική και Επαγγελματική) και ανάμεσά τους ένα μεγάλο ποσοστό εν ενεργεία εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα σπουδών που παρέχει, εστιασμένο στους τρεις βασικούς άξονες της Παιδαγωγικής, Διδακτικής και της επιστήμης της Ψυχολογίας, συμβάλει κατά το μέγιστο στη συγκρότηση της επαγγελματικής ταυτότητας του σύγχρονου εκπαιδευτικού και για τούτο έχει τη δέουσα διεθνή αναγνώριση. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι βασικοί συνεργάτες και διδάσκοντες του ΕΠΠΑΙΚ και στις 12 πόλεις που αυτό λειτουργεί είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, εκ της αποστολής της και εκ της πείρας της, είναι έτοιμη να συμβάλλει άμεσα, σε συνέργεια με άλλα ΑΕΙ και χωρίς αποκλεισμούς, στους σχεδιασμούς της Πολιτείας για την επιμόρφωση των εν ενεργεία και των μελλοντικών εκπαιδευτικών.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Καθηγητής Ι. Σαριδάκης