τόνισε πως πρέπει να υπάρξει πιο απλό σύστημα μοριοδότησης ή γραπτός διαγωνισμός. Ο γραπτός είναι ζήτημα έντονα φορτισμένο. Επίσης ανέφερε το πρόβλημα οι ενστάσεις.

Τόνισε ότι το αρνητικό για το είναι οι ενστάσεις καθώς είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και απασχολούν πολλούς υπαλλήλους του ΑΣΕΠ.

Για τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ είπε:

Ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς βγάζει στην επιφάνεια πολλά ερωτήματα όπως:

Μιλάμε για διαγωνισμό που πχ οι Φιλόλογοι θα εξεταστούν στα Αρχαία;

Μιλάμε για διαγωνισμό που οι Φιλόλογοι και οι Μαθηματικοί θα εξεταστούν στα ίδια θέματα Παιδαγωγικής;

Θα έχουμε εξέταση δεξιοτήτων;

Δείτε όσα ανέφερε στο κανάλι της Βουλής.