Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η προκήρυξη μονίμων 3K/2023 ,. Αφορά μόνιμες προσλήψεις για άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά, αφορά στην πλήρωση 29 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΓΛΥΚΗΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΕΡΟΙΑΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΕΝΙΠΕΑ Φαρσάλων, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Β΄ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ και στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ.

3Κ/2023: Οι ειδικότητες

Δείτε τις ειδικότητες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

ΠΕ Γεωπόνοι
ΠΕ Γεωτεχνικοί Γεωπόνοι
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού (Λογιστές)
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι Γραφείου (Γραμματεία)
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Λογιστές
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
ΤΕ Γεωργοτεχνίτες
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Λογιστές)
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΤΕ Οικονομικού
ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αντλιοστασιων
ΔΕ Τεχνικοί Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων
ΔΕ Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Σωληνώσεων
ΔΕ Χειριστές Εκσκαφέων