Προδιαγραφές με το υποδεκάμετρο και όχι με βάση τις ανάγκες που πρέπει να πληρούν χώροι προσχολικής αγωγής περιέχει το σχέδιο υπουργικής απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών που στάλθηκε στους δήμους, σύμφωνα με το οποίο θα δίνονται οι άδειες λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών της χώρας. Στη χώρα από τους ΟΤΑ και τις Επιχειρήσεις τους λειτουργούν σήμερα περίπου 1.750 παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, εκ των οποίων οι 77 στον Δήμο Αθηναίων. Με βάση τις προδιαγραφές που προτείνονται, πολλοί από τους εν λειτουργία βρεφονηπιακούς σταθμούς, ειδικά στον Δήμο Αθηναίων, θα πρέπει να κλείσουν, κάτι που βέβαια σημαίνει ότι εκατοντάδες νήπια θα έμεναν εκτός δημοτικών παιδικών σταθμών. Στην πρωτεύουσα είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί σε όλους τους παιδικούς σταθμούς ο απαιτούμενος από το σχέδιο υπουργικής απόφασης προαύλιος χώρος, για παράδειγμα, καθώς οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί στεγάζονται σε παλαιά κτίρια.

Ο Δήμος Αθηναίων είχε αναθέσει έρευνα στο ΕΜΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής Νίκο Μπελαβίλα (με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος «Ιωάννης Λάτσης»), που αφορούσε στις δυνατότητες στέγασης και σίτισης του μεγαλύτερου αριθμού παιδιών στο πλαίσιο του δήμου σε ένα πολιτισμένο και ασφαλές περιβάλλον. Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε στις αρχές του 2014 και κατέδειξε ότι η πλειονότητα των 77 δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών λειτουργεί σε κτίρια που δεν παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα. Από τους υπάρχοντες όμως σταθμούς μόνο πέντε στεγάζονται σε κτίρια που έχουν κτιστεί ως εκπαιδευτήρια, ενώ οι υπόλοιποι σε άλλα κτίρια με κάποιες τροποποιήσεις.

Πάντως, τα αυστηρά κριτήρια που αφορούν συγκεκριμένα τετραγωνικά για κάθε χώρο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι εξυπηρετούν και τις ανάγκες των νηπίων, ιδιαίτερα έτσι όπως διαμορφώνονται οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις. «Ο σχεδιασμός των παιδικών σταθμών οφείλει, ιδανικά, να ανταποκρίνεται στους στόχους που τίθενται κάθε φορά από τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το περιβάλλον των σταθμών είναι καλό λοιπόν να μην είναι στατικό, μονοσήμαντο και αυστηρά προκαθορισμένο ως προς τις ηλικίες και τις εκπαιδευτικές λειτουργίες», τονίζει η κ. Μαρία Ηλιοπούλου, αντιδήμαρχος για το Παιδί του Δήμου Αθηναίων.

Πηγη: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ