Σε ποιους απευθύνεται το ILEC;Για ποιο λόγο να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις ILEC;Πού αναγνωρίζεται το ILEC;Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων ILEC στην Ελλάδα;Πού και πότε διεξάγονται οι εξετάσεις ILEC από την Ελληνοαμερικανική Ένωση;Πώς εγγράφονται οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις ILEC που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση;Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις ILEC και να αναζητήσουν βοήθεια;Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;Περιγραφή του ILEC Σε ποιους απευθύνεται το ILEC; Το ILEC απευθύνεται σε φοιτητές Νομικών Σχολών και δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα. Για ποιο λόγο να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις ILEC; Οι φοιτητές Νομικών Σχολών μπορούν να αξιοποιήσουν την πιστοποίηση ώστε: Να εξασφαλίσουν απασχόληση σε περιβάλλον διεθνούς εμπορικού δικαίου (δικηγορικά γραφεία και νομικές υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).Να φοιτήσουν σε αγγλόφωνες Σχολές Νομικής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.