23-09-16 Πραγματοποιήθηκαν σήμερα 3041

Τις 3041 έφθασαν οι σημερινές σε Γενική και Ειδική Αγωγή και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά είχαμε:

Επίσης χθες πραγματοποιήθηκαν για τα εκκλησιαστικά σχολεία, ενώ μέσα στην εβδομάδα είχαμε και Ειδική. Επίσης, σήμερα ανακοινώθηκε ότι