διδακτικού έτους για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Τελική ημερομηνία παρακολούθησης της ύλης

ΘΕΜΑ: «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2016-17»

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 58291/Δ2/4-04-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1250 τ.Β΄/11-04-2017), ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016−2017 των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, η 9η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη.

Δείτε το έγγραφο

Για το συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2017, το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που απέστειλε στα Λύκεια τονίζει την ανάγκη   παρακολούθησης της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 141966/Δ2/05-09-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2894) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και με την με αρ. πρωτ. 141964/Δ2/05-09-2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2893) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Οι Διευθυντές των Λυκείων θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης (για την ομάδα συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο τον πίνακα (1) με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:
α) μέχρι και 14-12-2016,
β) μέχρι και 26-01-2017,
γ) μέχρι και 24-02-2017,
δ) μέχρι και 30-03-2017 και
ε) μέχρι και 08-05-2017Ως νέα ημερομηνία ορίστηκε από το η Παρασκευή 28η Απριλίου 2017