Tα τελευταία ΝΕΑ για  , και διορισμούς εκπαιδευτικών  – Ενημέρωση των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια

Δείτε στο αναλυτικά την ενημέρωση των αιρετών:

1. Νέες οργανικές θέσεις

Προχωρά η διαδικασία ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της χώρας. Η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είναι οι νέες οργανικές θέσεις να μπορέσουν να δοθούν για τις εν εξελίξει Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24.

2. Επιμόρφωση μελών ΚΕΔΑΣΥ

Καταβάλλεται προσπάθεια να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ προγράμματα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠΊ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της χώρας.

3. Διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών ΚΕΔΑΣΥ

Πρόθεση της Δ/νσης ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘ είναι η παροχή εργαλείων αξιολόγησης που είναι απαραίτητα για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της χώρας, καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη χρήση αυτών.

4. Οριστικός πίνακας ΕΒΠ: Ισχύς- Ενστάσεις- Αλλαγές τοποθετήσεων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κοινοποίησε στις 10/01/2023 τον Οριστικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για να ισχύσει ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και να πραγματοποιούνται οι προσλήψεις από αυτόν θα πρέπει να εκδοθεί σε ΦΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν ως τη λήξη του 2ου σχολικού έτους που έπεται του σχολικού έτους που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή ως τη λήξη του σχολικού έτους 2024-25.

Σύμφωνα με διαπιστώσεις μας δεν υπήρξαν απορριφθέντες ΕΒΠ, οι οποίοι να δικαιώθηκαν και να εντάχθηκαν στον Οριστικό Πίνακα.

Υπήρξαν όμως θετικές αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων, οι οποίες τροποποίησαν τον Προσωρινό Πίνακα της 1ΕΑ/2022.

Οι Πίνακες αφορούν σε όλους όσους συμμετέχουν σε κάθε Προκήρυξη και δεν διαμορφώνονται εκ νέου όταν κάποιος συνάδελφος διοριστεί.

Κατά την εκτίμησή μας, δεν θα αλλάξει κάτι στο τρέχον σχολικό έτος, μετά τη δημοσίευση του Οριστικού Πίνακα 1ΕΑ/2022 σε ΦΕΚ, σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες προσλήψεις και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων ΕΒΠ στα σχολεία κι αυτό γιατί η αλγοριθμική ροή των προσλήψεων δεν έχει να κάνει μόνο με τη σειρά στον Πίνακα αλλά και με τις περιοχές, τις προτιμήσεις και τα κενά που δόθηκαν σε κάθε φάση προσλήψεων. Επίσης λόγω της δυνατότητας τροποποίησης περιοχών από τους υποψηφίους και τις προσλήψεις, δεν είναι δυνατόν να βρεθεί ποιος θα μπορούσε να έχει πάρει μία θέση έναντι κάποιου άλλου που ανέβηκε στον πίνακα μετά τη δικαίωση της ένστασής του.

5. Οριστικοί πίνακες 2ΕΑ/2022

Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς τους Οριστικούς Πίνακες των κλάδων ΕΕΠ της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022, γι’ αυτό το λόγο εκτιμούμε ότι θα αργήσουν να ολοκληρωθούν.

6. Δ΄ Φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών

Αναμένονται εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας μελών ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) για την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής. Μετά από αυτή τη διαδικασία ευελπιστούμε ότι θα έχουμε Δ’ φάση προσλήψεων, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομηθούν κι αν θα αφορούν εκτός από την εξειδικευμένη και την εξατομικευμένη, δηλαδή προσλήψεις αναπληρωτών σε Ειδικά Σχολεία. Τέλος δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν προσλήψεις σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ για την επόμενη φάση προσλήψεων και αξίζει να επισημανθεί πως όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών μελών ΕΒΠ θα γίνουν από τον Οριστικό Πίνακα της 1ΕΑ/2022 και ότι οι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα προσληφθεί μπορούν να τροποποιήσουν περιοχές στη δήλωσή τους με βάση τους Οριστικούς Πίνακες και τις ανακατατάξεις αυτών.

7. Διορισμοί με βάση τις ανακλήσεις μόνιμου διορισμού μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Σε ανάκληση μόνιμου διορισμού δώδεκα (12) μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπ. αριθμ. 143122/Ε4/17-11-2022 Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3023/τ. Γ΄/5-12-2022, καθώς δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Οι θέσεις αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν με νέα πρόσκληση κάλυψης των θέσεων αυτών, όπως έγινε το 2022 για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, γιατί οι Πίνακες από τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι διορισμοί δεν έχουν πια ισχύ.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2021-22 για να δοθούν οι θέσεις που είχαν ανακληθεί σε επόμενο διορισμό, είχε προηγηθεί μία ολόκληρη διαδικασία μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών και Εσωτερικών και οι Οριστικοί Πίνακες των 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 ήταν σε ισχύ.