ΠΟΣΕΕΕΠΕΑ για την απόρριψη αναπληρωτών λόγω ελλιπών δηλώσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/07/2018 - 18:14 | Author: Newsroom Ipaidia

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΤΟΥ Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΣΥΜΠΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μετά από συνεχείς επικοινωνίες και διαβουλεύσεις με το Α.Σ.Ε.Π. και με το Υ.Π.Π.Ε.Θ. ενημερώνουμε ότι το Α.Σ.Ε.Π. αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης που συνόδευε την αίτηση υποψηφιότητας των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., ζήτησε από το αυτοτελές τμήμα του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. του Υ.Π.Π.Ε.Θ. , να προσδιορίσει ποια από τα τετραγωνίδια αποτελούν «κολλήματα» συμμετοχήςκαι ποια είναι ενημερωτικού χαρακτήρα.

 

Το Υ.Π.Π.Ε.Θ. κατέθεσε την άποψή του η οποίαθα τύχει της ανάλογης επεξεργασίας από τα τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. που θα εξετάσουν τις ενστάσεις.

 

Επειδή η όλη διαδικασία που ακολουθείται δεν οδηγεί σε βεβαιότητες, ότι δηλαδή ηυπεύθυνη δήλωση «πάσχει» ως προς την σύνταξή της και οδηγεί σε παραπλάνησηστη συμπλήρωσή της από τους υποψήφιους, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της ώστε να δικαιωθούν οι συνάδελφοιπου απορρίφθηκαν αναίτια.

 

Εκτός από τις συνεχείς συζητήσεις με το Α.Σ.Ε.Π. και με το Υ.Π.Π.Ε.Θ., η Ομοσπονδία θα ζητήσει την υποστήριξη απόνομική υπηρεσία, σε μία προσπάθεια εξάντλησης όλων των δυνατοτήτων ανάδειξης της αναίτιας απόρριψης των συναδέλφων.

 

Επειδή οι πληροφορίες που έχουμε υποστηρίζουν ότι σύντομα θα αποσταλούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στους ενδιαφερόμενουςοι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων, οι συνάδελφοι που πιθανόν θα λάβουν αρνητική απάντηση (ελπίζουμε να μη συμβεί αυτό το ενδεχόμενο), θα έχουν το δικαίωμα της αίτησης θεραπείας.

 

Η αίτηση αυτή ίσως δε γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. αλλά πιθανόν να πρέπει να γίνει χειρόγραφα και να κατατεθεί ή να αποσταλεί επίσημα στο Α.Σ.Ε.Π.

 

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υ.Π.Π.Ε.Θ. και με το Α.Σ.Ε.Π. και θα ήταν χρήσιμο οι συνάδελφοι που θα λάβουν απάντηση από το Α.Σ.Ε.Π., με e-mailνα τη γνωστοποιήσουν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο ([email protected]).

 

Ελπίζουμε να τελειώσει θετικά το «μαρτύριο» των συναδέλφων αναπληρωτών και να μην αντιμετωπίσουμε ξανά στο μέλλον αντίστοιχα προβλήματα.

e-aitisi.sch.gr: Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας 2018

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso