Η ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο φέρνει αλλαγές όχι μόνο στο σύστημα εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλα και στον τρόπο προαγωγής από τάξη σε τάξη.

Προς ενημέρωση λοιπόν των μαθητών και των γονέων παραθέτουμε τι ισχύει για την προαγωγή των μαθητών μέσα από παραδείγματα καθώς και τα σχετικά χωρία του νομοσχεδίου.

Προαγωγή από την Α’ στη Β’ Λυκείου Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελούν τα ακόλουθα: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α’ και β’ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β’ του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Πώς εξάγεται ο βαθμός σε κάθε μάθημα

Ο βαθμός σε κάθε μάθημα εξάγεται από τον μέσο όρο των προφορικών των 2 τετραμήνων και από τον βαθμό των εξετάσεων:

Για παράδειγμα μαθητής με 14 στο πρώτο τετράμηνο Ιστορία και 16 στο δεύτερο τετράμηνο έχει μέσο όρο 15 στα προφορικά. Αν ο μαθητής γράψει 10 στις εξετάσεις ο βαθμός προαγωγής είναι 15+10/2 = 12.5. Το παραπάνω ισχύει για όλες τις τάξεις.

Παράδειγμα:

Μαθητής έχει μέσο όρο 10 στην Α τάξη του λυκείου όμως στα μαθηματικά έχει 9. Ο μαθητής αυτός θα επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο.

Μαθητής με μέσο όρο 12 στην Α τάξη προάγεται ακόμα και αν έχει κάποια μαθήματα κάτω από τη βάση με την προϋπόθεση μαθηματικά και ελληνική γλώσσα να έχει 10 και πάνω. Για παράδειγμα αν έχει 9 στην Ιστορία ή στα Θρησκευτικά και 8 στα Αγγλικά προάγεται καθώς για τα μαθήματα αυτά απαιτείται τουλάχιστον 8.

Μαθήματα Ελάχιστος Βαθμός προαγωγής
Μαθηματικά 10 και άνω
Ελληνική γλώσσα 10 και άνω
Φυσικές επιστήμες 8 και άνω
Ιστορία 8 και άνω
Πολιτική παιδεία 8 και άνω
Εφαρμογές πληροφορικής 8 και άνω
Γεωλογία 8 και άνω
Ελληνικός πολιτισμός 8 και άνω
Καλλιτεχνική παιδεία 8 και άνω
Φυσική αγωγή ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Ερευνητική εργασία ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ

Προαγωγή από τη Β’ στη Γ’ Λυκείου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελούν τα ακόλουθα: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10) και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α’ και β’ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β’ του προηγούμενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Παράδειγμα:

Μαθητής με γενικό 11 στη Β τάξη και αρχαία 9 οδηγείται σε επανεξέταση για το μάθημα των αρχαίων. Αν μαθητής έχει μέσο όρο 10 και έχει 9 στο μάθημα της φιλοσοφίας προάγεται αρκεί στα μαθήματα κατεύθυνσης και σε γλώσσα και μαθηματικά να έχει 10.

Μαθήματα Ελάχιστος Βαθμός προαγωγής
Μαθηματικά 10 και άνω
Ελληνική γλώσσα 10 και άνω
Φυσικές επιστήμες 8 και άνω
Εισαγωγή Η/Υ 8 και άνω
Ιστορία 8 και άνω
Φιλοσοφία 8 και άνω
Πολιτική παιδεία 8 και άνω
Θρησκευτικά 8 και άνω
Ξένη γλώσσα 8 και άνω
Φυσική αγωγή ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Ερευνητική εργασία ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Μαθήματα προσανατολισμού Ελάχιστος Βαθμός προαγωγής
Φυσική 10 και άνω
Μαθηματικά 10 και άνω
Αρχαία 10 και άνω
Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών 10 και άνω

Απόλυση από τη Γ’ Λυκείου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελούν τα ακόλουθα:

α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10) και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α’ και β’ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β’ του προηγούμενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Παράδειγμα:

Μαθητής με γενικό 11 στη Γ’ τάξη και Αρχαία 9 οδηγείται σε επανεξέταση για το μάθημα των Αρχαίων. Αν μαθητής έχει μέσο όρο 10 και έχει 9 στο μάθημα της Φιλοσοφίας προάγεται αρκεί στα μαθήματα κατεύθυνσης και σε γλώσσα και μαθηματικά να έχει 10.

Μαθήματα Ελάχιστος Βαθμός προαγωγής
Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 10 και άνω
Εισαγωγή Η/Υ 8 και άνω
Ιστορία 8 και άνω
Θρησκευτικά 8 και άνω
Ξένη γλώσσα 8 και άνω
Φυσική αγωγή ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Μαθήματα προσανατολισμού Ελάχιστος Βαθμός προαγωγής
Φυσική 10 και άνω
Μαθηματικά 10 και άνω
Χημεία 10 και άνω
Βιολογία 10 και άνω
Αρχαία 10 και άνω
Λατινικά 10 και άνω
Ιστορία 10 και άνω
Αρχές Οικονομικής επιστήμης 10 και άνω
Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 10 και άνω
Αρχές Φυσικών Επιστημών 10 και άνω