ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με το επιστημονικό κύρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας! Διδάσκουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί Καθηγητές με εξειδίκευση και εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση και τις μαθησιακές δυσκολίες . Θέλεις να μπεις ή να βελτιώσεις την θέση σου, στους πίνακες των αναπληρωτών;; Προλαβαίνεις!

 

Οι νέοι παιδαγωγοί και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, προσδοκώντας να ενταχθούν στους κόλπους της εκπαίδευσης, βλέπουν το άνοιγμα των πινάκων το επόμενο διάστημα, ως ευκαιρία εργασίας αλλά και ως προσωπικό στοίχημα να γίνουν αποτελεσματικοί στο έργο τους προς όφελος κάθε μαθητή! Ωστόσο, οι νέες πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης, επιβαρύνουν το ήδη δύσκολο έργο τους, και αναδεικνύουν γενικά θέματα όπως: Πώς γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών; Πώς αξιοποιείται στο εκπαιδευτικό έργο; Πώς σχεδιάζουμε τις παρεμβάσεις; Πού θα βρεθεί το διδακτικό υλικό; Αλλά και ειδικά θέματα όπως: Πώς γίνεται η εφαρμογή του story grammar, Πώς ενσωματώνονται οι γραφικοί οργανωτές στη μάθηση; Πώς διδάσκουμε μνημονικές στρατηγικές για την προπαίδεια; Ποια είναι η κατάλληλη στρατηγική για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων; Πώς διδάσκω συντακτικό στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες;

Απαντώντας στις ανάγκες αυτές έχουμε σχεδιάσει ένα ευέλικτο, ταχύρυθμο, αλλά γεμάτο εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση, πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους νέους επιστήμονες που επιθυμούν να ενταχθούν στους κόλπους της εκπαίδευσης, με αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν, με γνώση και επάρκεια ότι κάνουν το καλύτερο για τον κάθε μαθητή και μαθήτρια ξεχωριστά και σαν ομάδα!

 

Το πρόγραμμά μας στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων όλων εκείνων που ερ­γάζονται και εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν στην Ειδική Αγωγή (Προσχολική, Α/βάθμια & Β/βαθμια εκπαίδευση) τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη, ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Προσφέροντας

  • Έγκυρη επιστημονική γνώση σχετικά με την ειδική αγωγή, και ιδιαίτερα με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη διαφοροποίησή τους από άλλες παρόμοιες δυσκολίες/διαταραχές
  • Εργαλεία αξιολόγησης για τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών (για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο)
  • 8 τόμους με διδακτικό υλικό για παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά (για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο)
  • Εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σχετικά με τις εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και ειδικών παιδαγωγών, με έμφαση στην εξοικείωση με τους τρόπους χρή­σης του προσφερόμενου διδακτικού υλικού στη διδασκαλία με εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
  • Εκπαιδευτές – καθηγητές με σημαντική παρουσία στο πανεπι­στήμιο και στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης.

 

Το πρόγραμμα γεφυρώνει τη θεωρία με τις εφαρμογές της Ειδικής Αγωγής. Και ενσωματώνει α) Επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με τα θέματα ανίχνευ­σης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ μέσα στην Τυπική Τάξη, το Τμήμα Ένταξης ή άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο. β) Θεωρητικά μαθήματα και εφαρμογές σχετικά με τη διδασκαλία και αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε μαθητές ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΔΗΜΟ­ΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ στα βασικά γνωστικά. γ) αντικείμενα, μέσα στην Τυπική Τάξη, το Τμήμα Ένταξης ή άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο. δ) Τηλεδιασκέψεις / webinars με επιστημονικές διαλέξεις σχετικά με τη θεματολογία του προγράμματος ε) Βιντεομαθήματα από τους διδάσκοντες και την ακαδημαϊκή υπεύ­θυνη, συνοδευτικά και επεξηγηματικά των θεωρητικών μαθημά­των. στ) Πρακτική εξάσκηση σε όλα τα παραπάνω! Βασικός οδηγός μας, το νέο Διδακτικό πακέτο με ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. Το διδακτικό αυτό πακέτο αποτελείται από υλικό έτοιμο προς χρήση, τόσο για την ανάγνωση όσο και για τα μαθηματικά. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στην τυπική τάξη στο πλαίσιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όσο και για την υποστηρικτική/συμπληρωματική δι­δασκαλία των μαθητών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη διδασκαλία της τάξης τους και χρειάζονται υποστήριξη είτε εξατο­μικευμένη είτε στο τμήμα ένταξης.

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα: 2421074884 / 698 7787911 / 698 7787912 / 690 8677780

https://tzivinikou.ll-learning.uth.gr/glwssamathimatika/