Πώς μερικές φορές στο σχολείο πνίγεται η δημιουργικότητα με την πίεση του χρόνου…