Πώς κρίνετε το εκπαιδευτικό μας έργο κ. Δήμαρχε;

Πώς κρίνετε το εκπαιδευτικό μας έργο κ. Δήμαρχε;

IPAIDEIA.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ»

Παροικιά – 84400, Πάρος

Τηλέφωνο – Fax: 22840 – 41454

Προς:

τα μέλη του συλλόγου

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Σύλλογοι Κυκλάδων

ipaideia

Α.Π. 78

Θέμα: Ενημέρωση μελών του Συλλόγου

Πώς κρίνετε το εκπαιδευτικό μας έργο κ. Δήμαρχε;

Με αφορμή τα ακόλουθα:

Α) .Στο πλαίσιο Υλοποίησης του έργου ΕΣΠΑ με τίτλο Πράξης: «Αξιολόγηση Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωσης Ηλεκτρονικής Εφαρμογής διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», (κωδικός MIS 346805) διεξάγεται έρευνα αναφορικά με την Αποτίμηση των Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για την οποίο έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες και ειδικότερα για την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 10η Ιουνίου 2013. Μήνυμα Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Β) ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 66907 / Γ6 / 16-05-2013 εγγράφου μας, παρακαλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς των ΣΜΕΑΕ να συμμετάσχουν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με τους σκοπούς του προγράμματος «Αξιολόγηση Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Διαμόρφωση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Εδικής Αγωγής» Διευθυντής Ειδικής Αγωγής, Κων.Λολίτσας

Προκύπτουν πάμπολλα ερωτήματα και οι λόγοι για να αρνηθούμε στη γενίκευση αλλά και ειδίκευση της αξιολόγησης ξανά, είναι πολλαπλάσιοι του παρελθόντος, πρώτον μετά την απαίτηση του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να συμπληρωθούν ερωτηματολόγια που όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: αποτελούν μέρος μιας επιστημονικής έρευνας που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης., και δεύτερον με την υποστηρικτική ανακοίνωση του Κ.Λολίτσα για την έρευνα που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς να έχουν εξεταστεί όλες οι παράμετροι.Με τη μεθοδολογία αυτή, και πάλι ανοίγεται δρόμος για την εφαρμογή όλου του πλαισίου για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση που συνδέεται με την μισθολογική καθήλωση, την τρομοκρατία, το φόβο και την υποταγή των εκπαιδευτικών και τις απολύσεις.

Η αξιολόγηση δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μετακυλά τα βάρη των κρατικών εκπαιδευτικών επιλογών, στις πλάτες της σχολικής μονάδας και των εμπλεκομένων σ’ αυτή και να επιβάλει την επιχειρηματική λειτουργία στο σχολείο. Έχει ένα και βασικό στόχο: να αθωώσει την εκπαιδευτική πολιτική και να καταστήσει αποκλειστικά υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς. Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί η γενικότερη εφαρμογή της αξιολογικής διαδικασίας να επιφέρει, υπάρχουν ειδικότεροι λόγοι που η συμμετοχή στη συγκεκριμένη έρευνα, πρέπει να απορριφθεί:

 • Πρώτα πρώτα χρειάζεται να εξεταστεί το ποιος κάνει την έρευνα αλλά και ποιος ή ποιοι είναι σε θέση κι έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να τη διεξαγάγουν, διασφαλίζοντας ξεκάθαρα το απόρρητο αλλά και τα έγκυρα αποτελέσματά της.
 • Είναι παντελώς άστοχη η απαίτηση να συμπληρωθούν ερωτηματολόγια αξιολόγησης από εξωδιδακτικούς παράγοντες. Φορείς της τοπικής κοινωνίας όπως Δήμαρχοι για παράδειγμα, σαφώς και δεν είναι σε θέση να κρίνουν τον τρόπο λειτουργίας των δομών Ε.Α.. Δεν μπορούν να γνωρίζουν τον τρόπο εργασίας του ειδικού με το μαθητή, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή που παρακολουθεί κάποια ειδική δομή ξεχωριστά αλλά ούτε μπορούν να κατανοήσουν τις δυναμικές που λαμβάνουν χώρα σε μια σχολική μονάδα.
 • Η φαιδρότητα του κύρους του εγχειρήματος, καταδεικνύεται περίτρανα καθώς χωρίς έλεγχο, οποιοσδήποτε κακόβουλος μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας, συμπληρώνοντας επανειλημμένα ερωτηματολόγια που μπορεί να αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα που διαμορφώνεται από φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών.
 • Επιπλέον, πώς ένα τέτοιο αποτέλεσμα έρευνας μπορεί να είναι αξιόπιστο όταν τα στοιχεία δεν αποκομίζονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους; Θα αξιολογηθεί τι; Ποιες δομές; Ποιες παροχές; Ποιοι πόροι;

Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής είναι εκείνοι των οποίων η γνώμη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά κύριο λόγο κι όχι ανώνυμα, αφού εκείνοι βιώνουν καθημερινά τη σχολική πραγματικότητα σε όλες τις δομές της ειδικής αγωγής.

 • Τέλος, γιατί αξιολογούν μόνο το ζωντανό στοιχείο; Δεν ισχυριζόμαστε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι εξορισμού άμεμπτοι. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ούτε «μοναδικός ένοχος» ούτε «ολοκληρωτικά αθώος» για όσα συμβαίνουν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κανείς, όμως, σοβαρός μελετητής των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων δε θεωρεί αποκλειστικές παραμέτρους στην εκπαίδευση τα ζωντανά της στοιχεία (μαθητές – εκπαιδευτικοί). Μια σειρά άλλοι όροι, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, η υποδομή, τα βιβλία, ο κοινωνικός περίγυρος, η ολοκληρωμένη κατάρτιση στην ειδική αγωγή, ο μισθός εργασίας και οι παιδαγωγικές μέθοδοι είναι εξίσου σημαντικοί. Μια «σοβαρή» αξιολογική προσπάθεια θα συμπεριελάμβανε, λοιπόν, τη μέτρηση-κατάταξη του συνόλου των όρων για το «επιθυμητό αποτέλεσμα». Εντούτοις βλέπουμε ότι το επιλεκτικό κριτήριο υπερισχύει. Μόνο η ανθρώπινη προσπάθεια αξιολογείται, και όχι τυχαία.

Η αξιολόγηση στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και της Ειδικής Αγωγής ειδικότερα:

 • Δεν στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά στο διοικητικό έλεγχο και την πειθάρχηση των εκπαιδευτικών.
 • Δεν έχει κανένα παιδαγωγικό περιεχόμενο, ούτε επιστημονικό υπόβαθρο.
 • Είναι μία πρόταση που αγνοεί τη σχολική πραγματικότητα και τις συνθήκες άσκησης του ειδικού εκπαιδευτικού έργου.
 • Συνδέεται με την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πιόνια, η Ειδική Αγωγή χρειάζεται αποτίμηση με έγκυρα μέσα, αφού όμως θα έχει γίνει έμψυχη και άψυχη παροχή δομών και υποδομών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τότε η αξιολόγηση, εφόσον ξεκινήσει από την αρχή της διοίκησης και παροχής εκπαίδευσης, θα έχει περισσότερο νόημα!

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάρου – Αντιπάρου Π.Καλλίερος:

 • τασσόμαστε ενάντια στο εγχείρημα και προτείνουμε καμιά συμμετοχή των διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων της τοπικής κοινωνίας στην εκπόνηση της έρευνας.
 • Ζητάμε την κατάργηση όλων των νόμων για την αξιολόγηση.
 • Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς της περιοχής μας για το τι σημαίνει αξιολόγηση, τι επιπτώσεις θα έχει στο μαθητή, στο σχολείο, στην κοινωνία.
 • Παίρνουμε μέτρα ώστε συλλογικά να οργανώσουμε την ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη.
 • Μπλοκάρουμε με όρους συλλογικών αποφάσεων και όρους κινήματος την οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης και την ακυρώνουμε στην πράξη.
 • Δε συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αξιολόγησης (ερωτηματολόγια ερευνών, σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…). Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές στην τάξη, πόσο μάλλον εάν αυτοί είναι αναξιόπιστοι.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

H Πρόεδρος O Γραμματέας

Κουφοβασίλη Παναγιώτα Χατζηαθανασίου

(Τιτίκα) Αθανάσιος

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !