Μήνυση για έλλειμμα του ΕΛΙΓΑ – Θα δούμε ποιοι δεν πληρώνουν, απαντά η ΟΙΕΛΕ

Μάρνυ Παπαματθαίου

Πόλεμος ιδιοκτητών – συνδικαλιστών στην ιδιωτική εκπαίδευση
Μήνυση για έλλειμμα του ΕΛΙΓΑ – Θα δούμε ποιοι δεν πληρώνουν, απαντά η ΟΙΕΛΕ
«Πόλεμος» ξεσπάει στην ιδιωτική εκπαίδευση της χώρας, καθώς ο Σύνδεσμος των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ζητώντας να ερευνηθεί η διαχείριση των πόρων ειδικού λογαριασμού που ετηρείτο μέχρι πρόσφατα για την ιδιωτική εκπαίδευση (ΕΛΙΓΕ) στο υπουργείο Παιδείας και από τον οποίο μισθοδοτούνται συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί.
Οι πόροι του συγκεκριμένου λογαριασμού έχουν περάσει αυτοδικαίως στον κρατικό προϋπολογισμό από τις 24.11.2008, οπότε στη μηνυτήρια αναφορά αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι προκύπτει κίνδυνος κακής διαχείρισης δημοσίων πόρων. Όπως τονίζεται δε από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου, από τον λογαριασμό αυτό μισθοδοτούνται περισσότεροι συνδικαλιστές από όσους ο νόμος επιτρέπει, σε περίοδο μάλιστα κατά την οποία η κοινή γνώμη είναι ευαίσθητη για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) από την πλευρά της κατηγορεί ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων ότι καθυστερούν να πληρώσουν τα οφειλόμενα ποσά στον συγκεκριμένο λογαριασμό, παρακρατώντας δημόσιο χρήμα.
Για την τροφοδότηση του λογαριασμού αυτού, οι γονείς των παιδιών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία καταθέτουν κάθε χρόνο ένα ποσό της τάξης των 60-100 ευρώ, οπότε σε ένα μεγάλο σχολείο αντιστοιχεί η καταβολή περίπου 100.000 με 450.000 τον χρόνο.
Η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε από τον Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων κατά «παντός υπευθύνου για την τέλεση αδικημάτων εις βάρος της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων θα προκύψουν από την έρευνα που θα διεξαχθεί».
Πιθανές ατασθαλίες με πόρους για αλλότριους σκοπούς!
Στο κείμενο οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου αναφέρονται σε πιθανές ατασθαλίες των «υπολόγων διαχείρισης δημοσίων πόρων και δη αυτών του πρώην Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ),καθώς και των υποκινητών τους, εξαιτίας των οποίων δημόσια έσοδα καταλήγουν σε συγκεκριμένα άτομα προς ίδιον όφελός τους, που δεν έχει σχέση με τους σκοπούς που οι πόροι αυτοί προορίζονται να εξυπηρετούν».
Ζητούν δε να διενεργηθεί έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τυχόν παραβιάσεις του νόμου, από τις οποίες έχει προκληθεί ζημία στη δημόσια περιουσία, οι αιτίες της δημιουργίας ελλειμμάτων κατά τη διαχείριση των πόρων του πρώην λογαριασμού ΕΛΙΓΕ και, εφόσον διαπιστωθούν ευθύνες, την κατά νόμο δίωξη και τιμωρία των υπαιτίων.
Ο λογαριασμός

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, ο συγκεκριμένος λογαριασμός θεσπίστηκεμε το άρθρο 47 ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων» (ΦΕΚ Α’ 244) και ετηρείτο στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 026282-4.Είναι ευρύτερα γνωστός ως «Ειδικός Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης» (ΕΛΙΓΕ) και «κατά την ιδρυτική του διάταξη, αποσκοπούσε στην πληρωμή εκπαιδευτικών αδειών μετ’ αποδοχών στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δαπανών εξετάσεων και αποζημιώσεων για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, ενώ με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, μπορούσαν να ορίζονται επιπλέον σκοποί διαθέσεως των κονδυλίων του», όπως αναφέρεται στο κείμενο.
Οι πόροι
Από πού προέρχονται οι πόροι του ΕΛΙΓΕ; Στη μηνυτήρια αναφορά γίνεται λόγος για (τα προβλεπόμενα από το αρ. 46 ν. 682/1977) παράβολα (εγγραφής μαθητών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, έκδοσης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας, μεταφοράς και ανανέωσης άδειας ιδιωτικών σχολείων και οικοτροφείων, εγγραφής εκπαιδευτικών στην επετηρίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης κ.λπ.
Σημειώνεται επίσης ότι «επιπλέον πόροι κατά τα έτη 2006-2007 υπήρξαν κρατήσεις ποσοστού 0,50% επί των μηνιαίων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, πλην των αναπληρωτών» ενώ ο λογαριασμός αυτός μπορούσε να επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθ. 47 ν. 682/1977) και από άλλους φορείς από το 2006 και μετέπειτα (αρθ. 22 §1 ν. 3467/2006).
Υπόχρεοι απόδοσης των ανωτέρω παραβόλων του ΕΛΙΓΕ είναι «σχεδόν αποκλειστικά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι και οφείλουν να τα καταβάλουν στον άνω λογαριασμό, ακόμη και αν δεν τα έχουν πράγματι εισπράξει, υποκείμενοι άλλως σε σοβαρές διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις».
Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, «η παρακολούθηση της κινήσεως και εκτελέσεως του προϋπολογισμού του ανωτέρω λογαριασμού, ενεργείτο από το τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας».

Το πλεόνασμα που μετατράπηκε σε έλλειμμα
Ο λογαριασμός αυτός μάλιστα ήταν πλεονασματικός μέχρι και το 2001, «με απόθεμα περί το 1,5 εκατομμύριο ευρώ» όπως αναφέρεται, και από τα μέσα της ίδιας δεκαετίας «παρουσιάζει έλλειμμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως». Όπως παραθέτουν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, από τότε που ο ΕΛΙΓΑ καταργήθηκε, στις 24.11.2008, και έπαυσε να λειτουργεί ως αυτοτελές κεφάλαιο, λειτουργεί μόνο μέσα από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και τις αυξήσεις που επιβάλλονταν στα παράβολα των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων.
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου αναφέρουν ότι έχουν ζητήσει πολλές φορές τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στον λογαριασμό τόσο από το υπουργείο Παιδείας όσο και από εκείνο των Οικονομικών, διότι δεν μπορούσε να υφίστατο δραματική μεταβολή, καθώς, όπως αναφέρουν, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της κρίσης ήταν σταθερός.
Πιθανολογούν δε από τον ελλειμματικό χαρακτήρα του λογαριασμού ότι υπάρχει «παράνομη χορήγηση πάσης φύσεως αποζημιώσεων σε δικαιούχους ή μη μέσω του λογαριασμού ΕΛΙΓΕ και ήδη εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, διότι κατά τη διαχείρισή του παραβιάζονται με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το Δημόσιο σημαντικά ποσά».

Όπως γίνεται αντιληπτό, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης, το οποίο ζητείται να ερευνηθεί, είναι η διαχείριση των πόρων του ΕΛΙΓΕ που έχουν περιέλθει πλέον στον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελούν έσοδο του Δημοσίου.
«Ταυτίζουν εκπαιδευτική άδεια με συνδικαλιστική»
Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται επειδή, όπως αναφέρουν οι συντάκτες της, «κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1264/1982 περί συνδικαλιστικών οργανώσεων, το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας (πριν την 25.11.2008 αυτοτελώς και μετέπειτα μέσω της έκδοσης καταστάσεων πληρωμής και την προώθησή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) χρηματοδοτεί απευθείας, με χρέωση των πόρων του παραπάνω λογαριασμού, τη μισθοδοσία οκτώ συνδικαλιστών της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΙΕΛΕ, καθώς και τριών ακόμη μελών της ιδίας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ».

Στη μήνυση τονίζεται ότι μέσω του ΕΛΙΓΕ οι συνδικαλιστές αποζημιώνονται όπως οι δικαιούχοι εκπαιδευτικής ή γονικής άδειας. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Με διαδοχικές ατομικές διοικητικές πράξεις του υπουργείου Παιδείας, οκτώ συνδικαλιστές-μέλη του εκάστοτε ΔΣ της ΟΙΕΛΕ λαμβάνουν πλήρη απαλλαγή (άδεια) από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, η οποία ισοδυναμεί εκ των πραγμάτων με συνδικαλιστική άδεια, αφού αυτή χορηγείται από το γεγονός μόνο ότι οι παραπάνω συνδικαλίζονται».
Αναφέρουν μάλιστα ότι αυτό είναι «απολύτως παράνομο, διότι σύμφωνα με το νόμο (αρθ. 17, 18 ν.1264/1982, αρθ. 6 ν.2224/1994), αποκλειστικά και μόνο τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΓΣΕΕ) δικαιούνται πλήρη συνδικαλιστική άδεια με αποδοχές». Συμπληρώνουν ότι στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, από τα μέλη ΔΣ μόνον ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια μετ’ αποδοχών, αλλά έως 15 ημέρες τον μήνα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ άδεια απουσίας έως 9 μέρες τον μήνα.
Σε αυτό οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου στηρίζουν το έλλειμμα που εντοπίζεται στον ΕΛΙΓΕ από το 2005 και μετά, επειδή έτσι «εγκρίνεται η πληρωμή τέτοιων δαπανών χωρίς κανονιστικό πλαίσιο».
Τι λένε οι συνδικαλιστές της ΟΙΕΛΕ
Από την πλευρά της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) έχει επιτεθεί επίσης κατά των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων για το θέμα του εν λόγω λογαριασμού, κατηγορώντας τους ότι καθυστερούν την καταβολή των οφειλών τους.
«Μετά από καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ, η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του υπουργείου Παιδείας ζητά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας να γνωστοποιήσουν άμεσα τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες που δεν έχουν καταβάλει τα χρήματα για τον ΕΛΙΓΕ και αυτές στις οποίες έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία που δεν έχουν καταβάλει τα παράβολα φοίτησης από το σχολικό έτος 2011-12» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που έχει εκδώσει η ΟΙΕΛΕ.
«Επιτέλους, μετά την ενέργεια αυτή της διοίκησης θα πληροφορηθούμε πολύ σύντομα ποιοι σχολάρχες παράνομα παρακρατούν δημόσιο χρήμα, καθώς, όπως είναι γνωστό, ο Ειδικός Λογαριασμός για την ιδιωτική εκπαίδευση (ΕΛΙΓΕ) έχει ενταχθεί από το 2008 στον κρατικό προϋπολογισμό. Τον λόγο στη συνέχεια θα έχουν τα εποπτικά όργανα του κράτους και η Δικαιοσύνη» τονίζουν στην ίδια ανακοίνωση.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ