Ποιός είναι ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/05/2018 - 11:59 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ο Ζήσης Μαμούρης είναι τελικά ο νέος του , με σημανική μάλιστα διαφορά από τον ανθυποψήφιό του Νίκο Δαναλάτο (οι ψήφοι είναι περίπου 60 έναντι  40% σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες). Ο μέχρι πρότινος αντιπρύτανης και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Πετράκου και αναμένεται να συνεχίσει το διάλογο με τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, στη βάση του σχεδίου Πετράκου, για τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Δείτε λίγα στοιχεία για το νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ
DEA Γενετικής Πληθυσμών, Université  PARIS VII, Γαλλία
ThèseΓενετικής Πληθυσμών, Université PARIS VII, Γαλλία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση των πληθυσμιακών γενετικών δομών χερσαίων και υδρόβιων ζωικών οργανισμών και ανάπτυξη μοριακών δεικτών, με στόχο τη διερεύνηση: της φυλογένεσης, των μηχανισμών μικροεξέλιξης και ειδογένεσης και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1979-1984 Πτυχίο Βιολογίας (Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ)
1984-1985 Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A) (Γενετική Πληθυσμών) Πανεπιστήμιο PARIS 7 Γαλλία.
1985-1989 Διδακτορικό (Γενετική Πληθυσμών και την Κυτταρογενετική), Πανεπιστήμιο PARIS 7 νΓαλλία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1994 Λέκτορας Βιολογίας-Γενετικής, Γενικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1999 Επ. Καθηγητής Βιολογίας-Γενετικής, Γενικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2000 Επ. Καθηγητής Βιολογίας-Γενετικής στο Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
2002 Αν. Καθηγητής Γενετικής στο Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
2007 Καθηγητής Γενετικής στο Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προπτυχιακά: Διδασκαλία των μαθημάτων «Γενική Βιολογία», «Γενετική», «Γενετική Ζωικών Πληθυσμών», «Κυτταρική Βιολογία», «Μοριακή Ογκογένεση», «Μοριακή Οικολογία» και «Εξέλιξη» στα Τμήματα Γεωπονίας νΦυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μεταπτυχιακά: Μεταπτυχιακα Πργράμματα Σπουδών «Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο νΜεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών» του νΤμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας-Μοριακή Γενετική, νΔιαγνωστικοί Δείκτες» και «Βιοτεχνολογία: ποιότητα διατροφής και περιβάλλοντος» του Τμήματος Βιοχημείας και νΒιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. νΕπίβλεψη τεσσάρων (4) Διδακτορικών Διατριβών νΕπιβλέπων της εκπόνησης τεσσάρων (4) Διδακτορικών Διατριβών. νΜέλος της Τριμελούς Επιτροπής Επίβλεψης δεκαέξι (16) Διδακτορικών Διατριβών, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) νέχουν υποστηριχθεί.

Μέλος της Επταμελούς Επιτροπής έξι (6) Διδακτορικών Διατριβών.
Επίβλεψη εκπόνησης είκοσι τριών (23) Μεταπτυχιακών Διατριβών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

2007-2012 Πρόεδρος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1999-2012 Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2001-2007 Αναπληρωτής Πρόεδρος της Προσωρινής Γ.Σ. του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
2008- Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2012- Πρόεδρος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2006-2014 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2002-2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση» μέσω του ΕΠΕΑΕΚ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
2013- Υπεύθυνος του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Γαλλικά, Αγγλικά

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων, Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών, Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και
Μοριακής Βιολογίας, Société des Généticiens Francophones, Society for Conservation Biology, European Ichtyological Society

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 Ανάλυση γενετικών δομών πληθυσμών ζώων, ανάπτυξη μοντέλων και μοριακών δεικτών για τη μελέτη φυλογένεσης, μικροεξέλιξης, μηχανισμών ειδογένεσης και διατήρησης της βιοποικιλότητας.
Ανοσογενετικές μελέτες ανθρώπινων και ζωικών πληθυσμών. Σύνδεση με ευαισθησία ή ανθεκτικότητα σε ασθένειες.
Γονιδιωματική και πρωτεωμική ανάλυση ασθενειών. Φαρμακογενωμική.
Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών και μοριακών δεικτών για τον έλεγχο ποιότητας τροφίμων και τροφών.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (επιστημονικά υπεύθυνος ή συμμετέχων) (31)

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (86)
Άλλες έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις (2)
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (με σύστημα κριτών) (2)
Συμμετοχή σε συλλογικές δημοσιεύσεις (2)
Καταθέσεις αλληλουχιών DNA σε τράπεζες δεδομένων (>350)
Περιλήψεις συνεδρίων σε διεθνή περιοδικά (6)
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με σύστημα κριτών) (41)
Κριτής σε Επιστημονικά Περιοδικά (40)
Μέλος του Editorial των περιοδικών The Open Marine Biology Journal και Open Journal of Animal Sciences
Aναφορές: 1144 (Publish or Perish), 950 (Scopus),
H index: 20 (Publish or Perish) 18 (Scopus)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ζήσης Μαμούρης και Κατερίνα Μούτου (2005) «Γενική Βιολογία Εργαστηριακές Ασκήσεις» Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ
ΑΘΗΝΑ 2005, ISBN 960-8002-37-0.
Α. Ζίφα – Ζ. Μαμούρης – Κ. Μούτου (2008) «ΒΙΟΛΟΓΙΑ» Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ISBN: 978-960-8029-66-8
Ζήσης Μαμούρης: Γενική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης «ΕΞΕΛΙΞΗ» των N.H. Barton, D.E.G Briggs, J.A. Eisen,
D.B. Goldstein, N.H. Patel. Εκδόσεις Utopia ISBN: 978-99280-4-5

Loading...


  • europalso   ideascentral