Ποιοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας – Τα δικαιολογητικά