Αναρμόδιο δηλώνει το ΥΠΑΙΘ όσον αφορά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε εκπαιδευτικούς του Λυκείου Ιτέας στη Φωκίδα οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι υποκίνησαν τις καταλήψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς είναι και γονείς μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και με βάση αναφορά γονέα οι εκπαιδευτικοί εγκαλούνται για τη στάση που κράτησαν στη συνέλευση του Συλλόγου Γονέων όπου και υποστήριξαν τα αιτήματα των μαθητών.

Αν και ο εισαγγελέας έβαλε την υπόθεση στο αρχείο ωστόσο ο αντιεισαγγελέας Εφετών την επανέφερε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε σχετική ερώτηση βουλευτών απάντησε ότι δεν παρεμβαίνει στο έργο της απονομής της δικαιοσύνης και δε δικαιούται θεσμικά να ζητήσει την ποινική δίωξη. Μάλιστα ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει ότι αρμόδιο να απαντήσει στο ερώτημα «ποιες ενέργειες θα γίνουν για να σταματήσει η δίωξη» είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο. Το Υπουργείο Παιδείας που ήταν συνερωτώμενο απάντησε απλά ότι δεν έχει αρμοδιότητα για το θέμα.

Μάλιστα η απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι στόχος του είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών.