IPAIDEIA.GR

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11025/27-5-2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η θεσμοθέτηση των νέων πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς έχει προκαλέσει μεγάλη ανασφάλεια στον εκπαιδευτικό κόσμο. Ως γνωστόν ο χώρος της εκπαίδευσης είναι επιρρεπής στις καταγγελίες και αρκετοί γονείς αβασάνιστα όταν κρίνουν, βάσει των δικών τους κριτηρίων, ότι κάποιος εκπαιδευτικός δεν ανταποκρίνεται στις δικές τους προσδοκίες προχωρούν σε καταγγελίες.

Οι νέες πειθαρχικές διατάξεις προβλέπουν από την στιγμή που θα γίνει καταγγελία ο εκπαιδευτικός να τεθεί εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας. Με τους Ν. 4057/2012 και 4093/2012 επιβάλλεται ποινή πριν από την οριστική καταδίκη και επομένως παραβιάζεται κατάφωρα το τεκμήριο της αθωότητας, η θεμελιώδης ποινική αρχή που κατοχυρώνεται τόσο από το εσωτερικό Δίκαιο (με την αυξημένη συνταγματική ισχύ του αρθρ.28 παρ.2 του Συντάγματος), όσο και από το κοινοτικό Δίκαιο. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η παιδαγωγική ελευθερία, οι καινοτόμες δράσεις που ορίζει το Νέο Σχολείο που επαγγέλλεστε, αυξάνεται το εργασιακό άγχος και δημιουργείται κλίμα αβεβαιότητας στις σχολικές μονάδες. Τόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χαράλαμπος Αθανασίου ανέφεραν ότι «Δεν θα έπρεπε ο χαρακτηρισμός «επίορκος» να μπει ως στοιχείο της δανειακής σύμβασης. Θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος επιθετικός προσδιορισμός. Το κριτήριο αθωότητας είναι κατάκτηση του ελληνικού πολιτισμού, και από εδώ το χαρίσαμε σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να χαρακτηρίζεται εκ προοιμίου κάποιος επίορκος χωρίς να έχουμε αμετάκλητη, όχι τελεσίδικη, δικαστική απόφαση».

Σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, περάσαμε από τη συλλήβδην ασυλία στη συλλήβδην καταδίωξη. Η αξιολόγηση σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα είναι αναγκαίο να υιοθετεί μοντέλα αυτοελέγχου με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολείου με βάση τις δικές του δυνάμεις και στηρίζονται στην αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας. Άρα οφείλει να έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και να στοχεύει στην ανάληψη βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη Σχολική Μονάδα, όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Η αξιολόγηση που καθιερώνει το Υπουργείο και μάλιστα με αριθμητική κλίμακα παραπέμπει σε πρακτικές άλλων εποχών και δεν θα προσφέρει στη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στις Σχολικές Μονάδες. Οι συντάκτες αυτού του σχεδίου είχαν σκοπό τη θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας ελέγχου της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών μέσα από την καθιέρωση των γνωστών ποσοστώσεων σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 Θα τροποποιήσει τον νόμο, προκειμένου το πειθαρχικό δίκαιο να συμβαδίζει με τις επιταγές του κράτους δικαίου, το Σύνταγμα της χώρας και τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

 Έχει τη θέληση να σταματήσει τις παράλογες απολύσεις έντιμων εκπαιδευτικών, που γίνονται καθημερινά με απαίτηση της Τρόικας;

 Θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται σ΄ ένα περιβάλλον που θα τους παρέχει την ασφάλεια ώστε να καινοτομούν ή έχει σκοπό να τρομοκρατεί τους εργαζόμενους κρατώντας τους όμηρους, ώστε να αποδεχτούν σιωπηλά και υποταγμένα τις κυβερνητικές αποφάσεις;

 Θα τροποποιήσει το σύστημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΔΟΕ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Συντονιστής ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ κινήματος

IPAIDEIA.GR