Σχετικά με την αποστολή παιδιών των…
ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2015, σας γνωρίζουμε ότι:

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν τα παιδιά που ασφαλίζονται στον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΥΔΚΥ) ηλικίας 6 έως 14 ετών ήτοι γεννημένα από 1-1-2001 έως 31-12-2009.

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν για την υποβολή των αιτήσεων των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις, κατά το θέρος του έτους 2015 είναι:

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Βιβλιάριο άμεσα ασφαλισμένου και παιδιών
3. Πρόσφατη φωτογραφία των παιδιών.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται από τον άμεσα ασφαλισμένο. Διαφορετικά απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια αρχή.

Τα χρονικά διαστήματα που θα υποβληθούν αιτήσεις είναι:

1. Για την συμμετοχή παιδιών στην Α΄ κατασκηνωτική περίοδο από 09.06.2015 έως και 12.06.2015.
2. Για την Β’ & Γ’ κατασκηνωτική περίοδο το χρονικό διάστημα από 15.06.2015 έως και 26.06.2015.

[1]

Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι να έχουν κλείσει θέση οι ενδιαφερόμενοι στις κατασκηνώσεις και να το έχουν δηλώσει τόσο στην αίτηση όσο και να το έχουν συμπληρώσει στην κάρτα κατασκηνωτή. Οι ασφαλισμένοι του Ν. Αττικής θα καταθέτουν αιτήσεις στο κτίριο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38- Αθήνα) με την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών. Για παροχή πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2108809541, 2108809542 & 2108809544.

Οι ασφαλισμένοι της Περιφέρειας θα καταθέτουν αιτήσεις στα κεντρικά υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις έδρες των Νομών. Αλλαγές που αφορούν την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και πέραν αυτής της ημερομηνίας (26.06.2015).