Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί με επιτυχία από το 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» («Audiovisual Arts in the Digital Age»). Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε πρόσφατα και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, με ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών και ισχυρή εστίαση στις οπτικοακουστικές τέχνες και τις δημιουργικές τεχνολογίες.

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή»  είναι ο Καθηγητής Νικόλαος-Γρηγόριος Κανελλόπουλος και η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από τους Καθηγητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας καθώς και από διακεκριμένους επισκέπτες διδάσκοντες.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνονται μαθήματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης, καθώς και της τεχνολογίας του ήχου και της εικόνας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας στο διαθεματικό δημιουργικό πεδίο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης και της επικοινωνίας / δημιουργικής βιομηχανίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και οπτικοακουστικής αναπαράστασης, με έμφαση στην εφαρμογή της σχετικής με τα ανωτέρω επιστημονικής σκέψης, και στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018.

 

 

Επικοινωνία

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστοχώρο του ΠΜΣ (https://avarts.ionio.gr/ada) ή  να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα. Γεωργία Αποστολοπούλου, τηλέφωνο 26610 87861, Fax: 26610 87866, e-mail: [email protected]).

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ