Πληροφόρηση για τα τμήματα ένταξης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/10/2014 - 12:15 | Author: Newsroom Ipaidia

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ενημέρωση για την ίδρυση και την λειτουργία Τμήματος Ένταξης
Αγαπητοί συνάδελφοι,
με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την σημασία της ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος ένταξης στην σχολική σας μονάδα.
Τι είναι το τμήμα ένταξης;
Στο τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης και καθοδήγηση. Πρόκειται για μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και ως εκ τούτου, εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλή σχολική επίδοση. Στα Τμήματα Ένταξης φοιτούν κατά προτεραιότητα μαθητές που φέρουν γνωμάτευση από δημόσιο διαγνωστικό φορέα (ΙΠΔ, ΚΕΔΔΥ). Επιπλέον, δύναται να φοιτήσουν και μαθητές που δεν φέρουν

γνωμάτευση, κατόπιν ενημέρωσης και της σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

Πως ιδρύεται ένα τμήμα ένταξης;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία του Τ.Ε. είναι να υπάρχουν τρεις (3) μαθητές σε όλο το σχολείο και όχι ανά τάξη με γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση γονέα.
Κατόπιν,
α) Ο διευθυντής ενημερώνει τον σύλλογο διδασκόντων για τον ν.2817/2000 που ορίζει την έννοια των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών ώστε οι εκπαιδευτικοί να επισημάνουν τυχόν περιπτώσεις μαθητών που δεν έχουν καταγραφεί με σκοπό να συνταχθεί κατάλογος με τους μαθητές που ενδείκνυνται να φοιτήσουν στο τ.ε.
β) Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών για να συνεργαστούν στην διαδικασία αξιολόγησης των ε.ε.α. των παιδιών τους και καλούνται να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.
γ) Επειδή η διαδικασία γνωμάτευσης στο ΚΕΔΔΥ είναι χρονοβόρα, λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 603/83 (αρθρ. 10, παραγρ. 4-IV)
δ) Ακολουθεί συνεδρίαση του συλλόγου, κατά την οποία, προτάσσεται στην ημερήσια διάταξη ως θέμα προς συζήτηση: «Πρόταση ίδρυσης Τ.Ε.». Σε περίπτωση θετικής έκβασης και αποδοχής της πρότασης, ο σύλλογος εισηγείται προς την προϊστάμενη αρχή πχ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την ίδρυση Τ.Ε.
Η αίτηση κοινοποιείται και στο ΚΕΔΔΥ της περιοχής ώστε να υπάρχει θετική εισήγηση και από το ΚΕΔΔΥ προς την ΔΔΕ.
Πως γίνεται η διδασκαλία στο τμήμα ένταξης;
Στο Τ.Ε. χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι μάθησης και καθοδήγησης όπως συμβολικό-θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μάθηση με υπολογιστή, διδασκαλία με χρήση αντικειμένων και εν συνεχεία γίνεται μετάβαση στο εικονικό και συμβολικό επίπεδο. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης με τροποποιήσεις και προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών του Τ.Ε.
Ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού του «κανονικού» τμήματος;
Ο εκπαιδευτικός της «κανονικής» τάξης παίζει σημαντικό ρόλο στον έγκαιρο εντοπισμό των παιδιών που παρουσιάζουν απόκλιση από το μέσο όρο της τάξης, χωρίς να υπάρχει κάποιο γνωστό, ιατρικά διαγνωσμένο αίτιο. Στη συνέχεια ο ειδικός παιδαγωγός εξετάζει το παιδί και αν διαπιστώσει ότι οι δυσκολίες του εντάσσονται στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει το Τμήμα Ένταξης ζητά άδεια από τους γονείς να ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης και αποκατάστασης. Ταυτόχρονα προτρέπει τους γονείς να απευθυνθούν στα αρμόδια Διαγνωστικά Κέντρα για μια έγκυρη διάγνωση.
Συνήθεις προβληματισμοί εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ως προς την λειτουργία του τμήματος ένταξης
α) Έχω να παραδώσω ύλη, μπορώ να κρατήσω τον μαθητή στην γενική τάξη; Πως θα τον βαθμολογήσω αν δεν τον «έχω» στο μάθημα;
– Προφανώς τα πάντα γίνονται με συνεννόηση και προς όφελος του μαθητή! Αν κρίνεται πως ο μαθητής με ε.ε.α θα επωφεληθεί περισσότερο με την παραμονή του στην γενική τάξη τότε ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνει στην γενική τάξη εκείνη την διδακτική ώρα. Επειδή όμως έχει διαγνωστεί με ε.ε.α. θα πρέπει να λάβει και την εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη κατά την περίπτωση του διδασκαλία που μπορεί να του προσφέρει ο ειδικός παιδαγωγός. Η βαθμολόγηση γίνεται με συνεννόηση και πάντα στις περιπτώσεις αυτών των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φοίτησης του.
β) Το τμήμα ένταξης δημιουργεί αναστάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα!
-Το τμήμα ένταξης δεν εκτοπίζει κάποιο μάθημα! Το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση τα μαθήματα που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα. Το τ.ε. λειτουργεί παράλληλα με το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να επιτευχθεί η ένταξη των μαθητών. Άρα οι μαθητές που φοιτούν στο τμήμα ένταξης απλά υποστηρίζονται σε αυτό κάποιες ώρες. Δεν λείπουν από μονόωρα μαθήματα, δεν λείπουν από μαθήματα όπως η γυμναστική και τα καλλιτεχνικά που τους επιτρέπουν να εκτονωθούν και να εκφραστούν.
Στις παραπάνω γραμμές προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις για την λειτουργία των τμημάτων ένταξης στα σχολεία. Ως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ζητάμε να έχουν οι μαθητές με ε.ε.α. την στήριξη και την εκπαίδευση που τους αξίζει και μετά το δημοτικό.
Η ύπαρξη τμήματος ένταξης σε ένα Γυμνάσιο ή σε ένα Λύκειο αποτελεί επιπλέον «προσόν» για την σχολική μονάδα καθώς οι μαθητές που μέσα στο γενικό τμήμα έχουν μειωμένη απόδοση, που συνήθως λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης δεν συμμετέχουν στο μάθημα ή που δημιουργούν προβλήματα στην παράδοση της ύλης, στο τ.ε. με την ύπαρξη μικρότερου αριθμού μαθητών, την διαφοροποιημένη διδασκαλία και την χρήση διάφορων μεθόδων διδασκαλίας
Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και ελπίζουμε στην συνεργασία σας.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και συνεργασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα
69479484186947948418 (Σκρίμπας Μιχάλης ΠΕ04.01.50)
69446046736944604673 (Οικονομοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ02.50)
69700356596970035659αλπάνη Μαρία ΠΕ02.50)
Loading...


  • europalso   ideascentral