ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ

Ενημερωθείτε για μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην Ελλάδα και στην Κύπρο από τον πληρέστερο και εγκυρότερο οδηγό για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η νέα έκδοση του οδηγού μεταπτυχιακών σπουδών απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επαγγελματικών προσδοκιών τους.

Το DIORISMOS προχώρησε στη νέα έκδοση του οδηγού Μ.Π.Σ. ανταποκρινόμενο στο πάγιο και επιτακτικό αίτημα των αναγνωστών του για συμβουλευτική στήριξη και πληροφόρηση σε ζητήματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού σχεδιασμού.

Η σελίδα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα ενημερώνεται συνεχώς και οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Πανεπιστημίου/ΤΕΙ που είναι υπεύθυνο για το εκάστοτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα