“Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλισμένου

Επιλέξτε:

  • «Εγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης. Με το πέρας της διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία εγγραφής σας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τα εκτυπώσετε και να τα προσκομίσετε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η έγκριση του αιτήματος σας και θα σας αποδοθεί ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.
  • «Ενεργοποίηση χρήστη», προκειμένου να προβείτε σε ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιουργήσατε κατά την Εγγραφή η την Επανεγγραφή σας, χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο που παραλάβατε από το Υποκατάστημα, εσείς ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος σας.
  • «Επανεγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που είστε ήδη χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ασφαλισμένου, αλλά έχετε ξεχάσει τον κωδικό χρήστη (username) ή έχετε ξεχάσει το συνθηματικό (password) και τον κλειδάριθμο σας. Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτή της επιλογής, «Εγγραφή χρήστη».
  • «Απώλεια Συνθηματικού», επιλέξτε το στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης αλλά έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας, προκειμένου να αποκτήσετε καινούργιο (προϋποθέτει εισαγωγή του ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ σας).”
    ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ