Ενημέρωση από Αναπληρωτές Δάσκαλοι για τους

Σύμφωνα και με τη σημερινή μας ενημέρωση από το υπουργείο, οι δασκάλων και νηπιαγωγών (παρά τα προβλήματα που είχαμε αναφέρει) θα ανακοινωθούν σήμερα το απόγευμα 4/8 στο

Οι ενστάσεις θα γίνονται για τις επόμενες 5 ημέρες στον ΑΣΕΠ, ο οποίος και θα βγάλει σχετική ανακοίνωση μαζί με το Υπουργείο παιδείας. Αναμένουμε και ελπίζουμε όλα να κυλήσουν ομαλά.

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης ανά κλάδο, όπως καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017, και αναρτώνται ως κατωτέρω:

α] προσωρινοί ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.

β] προσωρινοί ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.

Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ([email protected] , [email protected]).